Premium

Letselschadevergoeding worden niet mee meegeteld bij vermogen

Letselschadevergoedingen worden vanaf 1 januari 2020 van de vermogensinkomensbijtelling (VIB) uitgezonderd.

Dat is belangrijk voor mensen die na een ongeval een uitkering hebben gekregen voor letselschade. Met name heeft de beslissing effect op de hoogte van de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en het beschermd wonen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). In de praktijk kunnen slachtoffers die vanaf 1 januari 2020 een letselschadevergoeding hebben ontvangen een formulier invullen op de site van de uitvoerder CAK, om zo vrijstelling aan te vragen voor de VIB.

Meer nieuws uit Ombudsman

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.