Premium

Plasticrecycling lijkt erg effectief in Haarlem

1/5
Haarlem

In Haarlem en Haarlemmermeer wordt percentueel meer gescheiden opgehaald plastic gerecycled dan landelijk.

Bij de afvalverwerkers Spaarnelanden en Meerlanden wordt 75 procent van het verpakkingsplastic dat bewoners gescheiden aanbieden gerecycled, meldt een woordvoerder namens beide afvalverwerkingsbedrijven. De overige 25 procent is ’vervuiling’ en gaat met het restafval de verbrandingsoven in. Het gaat dan gaat om restjes die nog in de plastic verpakkingen zitten, etiketten en soms ook verkeerd afval dat bij het plastic is gedaan. ,,Denk bijvoorbeeld aan de chipszak die nog vaak bij het plastic wordt weggegooid, maar thuishoort bij het restafval.’’

Onlangs meldde de Rekenkamer dat van alle gescheiden plastic verpakkingen landelijk ongeveer de helft wordt gerecycled. Spaarnelanden (gemeenten Haarlem en Zandvoort) en Meerlanden (Aalsmeer, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijk) zitten daar met 75 procent dus dik boven. Waar dat hem in zit, is niet toegelicht. Landelijk wordt ongeveer vijftien procent van de totale hoeveelheid plastic gerecycled.

Spaarnelanden heeft afgelopen jaar ongeveer 30.000 duocontainers uitgedeeld in Haarlem. In de duocontainer kunnen Haarlemmers plastic-blik-drinkpakken en papier gescheiden weggooien. De duocontainer zelf bestaat voor 87 procent uit gerecycled plastic, laat een woordvoerder weten.

Veel mensen hebben het idee het niet verwerkbare plastic afval uiteindelijk in Afrikaanse landen wordt gedumpt. Bij Spaarnelanden en Meerlanden niet. ,,Je kunt er dus zeker van zijn dat het plastic verpakkingsafval, blik en drinkpakken dat je gescheiden inlevert ook wordt gerecycled en niet naar het Verre Oosten of Afrika wordt geëxporteerd.’’

Komt het plastic dat niet te hergebruiken is uiteindelijk toch in de verbrandingsoven terecht? Het is een van de vragen die Arjen de Jong uit Haarlem onlangs stelde in een e-mail aan de redactie van Haarlems Dagblad. We hebben zijn vragen, vragen die waarschijnlijk veel lezers bezighouden, voorgelegd aan de deskundigen. In ons gebied zijn onder meer Spaarnelanden en Meerlanden de afvalophalers en verwerkers.

Het antwoord op bovenstaande vraag is overigens interessant. Van het verpakkingsplastic dat bewoners in Haarlem gescheiden aanbieden, wordt zo’n 75 procent gerecycled, meldt de woordvoerder namens Spaarnelanden en Meerlanden tezamen. „De overige 25 procent is een stukje ’vervuiling’ van het plastic en kan niet gerecycled worden; deze vervuiling bestaat uit restjes die nog in de plastic verpakkingen zitten, etiketten en soms ook verkeerd afval dat bij het plastic is gedaan. Denk bijvoorbeeld aan de chipszak die nog vaak bij het plastic wordt weggegooid, maar thuishoort bij het restafval.”

Dat betekent dat een kwart van het aangeboden plastic toch in de verbrandingsoven terecht komt. We komen terug op de vragen van Arjen de Jong. Sinds een paar maanden heeft hij een duobak om papier en plastic te scheiden. Ook drinkkartons kunnen erin en blikjes. Hij zou weleens willen weten wat ermee gebeurt.

Hoe wordt het plastic in de bak gescheiden van de blikjes en de drinkkartons?

De containers met plastic, blik en drinkpakken worden ingezameld en naar een verwerker gebracht. In een speciale installatie wordt het PBD gesorteerd in blik, drinkpakken en verschillende soorten plastic. Dit gebeurt met diverse technieken. In het kort: de eerste machine sorteert in trommels de hele stroom op formaat. Dan gaat het langs een magneet die de stalen blikjes eruit vist. Vervolgens worden met behulp van infrarood licht de drinkpakken geselecteerd en deze worden er met lucht uitgeblazen. Vervolgens wordt met behulp van een elektromagnetisch veld de aluminium blikjes magnetisch gemaakt en uit de stroom gehaald. De rest gaat door naar een installatie die de stroom met behulp van schokjes naar boven werkt, waarbij de lichte folies en zakjes boven in de machine uitkomen en het zwaardere plastic (zoals flacons) beneden eindigt. In de laatste reeks selecties pikken optische scanners telkens één soort plastic eruit en blazen het van de band.

Binnen een uur is de stroom plastic, blik en drinkpakken uitgesplitst naar zeven bergen: blik, drinkpakken, vier soorten plastic en een berg ’mix’, oftewel gemengd plastic. De verschillende soorten worden samengeperst in een baal en gaat naar verschillende recyclers om te worden verwerkt tot producten.

Wat maken ze van drinkkartons?

De materialen waarvan drinkpakken zijn gemaakt, zijn goed te recyclen. Een drinkpak bestaat uit karton, aluminium en plastic. De papierpulp die vrijkomt tijdens het recyclingproces wordt weer toegepast in onder meer tissues, toiletpapier en kartonnen dozen. Het plastic wordt weer gebruikt voor het maken van kratten, emmers en andere consumentenproducten. Het aluminium krijgt een nieuw leven als bijvoorbeeld koffiepot of aluminium buis.

Wat gebeurt er eigenlijk met al dat plastic?

In de fabriek wordt het plastic gesorteerd in verschillende materiaalsoorten. Na scheiding en sortering zet een recyclingbedrijf de plastic stromen om in grondstof (plastic korrels) die vervolgens door fabrikanten wordt verwerkt tot nieuwe producten.

Wat wordt er van het plastic gemaakt?

De meeste plastic korrels worden verwerkt in nieuwe verpakkingen, maar er worden ook weer producten van gemaakt als speeltegels, tuinstoelen, jerrycans, speelgoed of tennisballen.

Wordt het plastic omgesmolten of kan dat niet?

Na het scheiden van het plastic afval in verschillende soorten plastic gaan deze stromen naar recyclers. Hier wordt het plastic vermalen in stukjes van circa 10 millimeter. Dit wordt gewassen en gedroogd. Het maalgoed kan direct al worden ingezet voor de productie van nieuwe producten. Het kan ook worden omgesmolten, dan is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om kleurstoffen toe te voegen. Van de vloeistof worden slierten gemaakt die door met water te koelen hard worden en in stukjes worden gesneden. Deze plastic korrels heten regranulaat en zijn perfect om als hoogwaardige grondstof te gebruiken voor nieuwe duurzame producten,

Welke producten worden er naast gft en glas nog meer uit het afval gescheiden?

Inwoners kunnen hun huishoudelijk afval gescheiden weggooien. Hierbij kunnen ze plastic, blik en drinkpakken, papier en karton, gft en etensresten, textiel en glas apart weggooien (thuis in speciale containers of in de speciale containers op straat). Ook grof huishoudelijk afval kunnen bewoners gescheiden inleveren op het milieuplein. Denk aan onder meer elektrische apparaten, hout, piepschuim, klein chemisch afval (kca), autobanden, metaal en grof tuinafval.

Veel mensen hebben het idee dat ons afval, dat niet te verwerken is, uiteindelijk in Afrikaanse landen wordt gedumpt. Wat is daar van waar?

Er geldt in Nederland strikte regelgeving rondom de inzameling van plastic, blik en drinkpakken (PBD) bij huishoudens en de recycling hiervan. De gemeente is verplicht afval gescheiden in te zamelen en gescheiden te laten recyclen. Je kunt er dus zeker van zijn dat het plastic verpakkingsafval/blik/drinkpakken dat je gescheiden inlevert ook wordt gerecycled en niet naar het Verre Oosten of Afrika wordt geëxporteerd.

’Voor de inzameling en sortering van plastic verpakkingen ontvangen gemeenten slechts een kostendekkende vergoeding voor verpakkingen die bij de recycler worden aangemeld. Deze vergoeding is na uitgebreide onderzoeken vastgesteld en wordt door het verpakkende bedrijfsleven alleen uitgekeerd als verpakkingen daadwerkelijk worden gerecycled. Plastic verpakkingsafvalstromen van Nederlandse huishoudens waarvoor gemeenten een vergoeding ontvangen, worden dan ook in elke ketenstap gemonitord tot en met de afzet bij de recycler. De afzet van gesorteerde plasticstromen naar het buitenland vindt gecontroleerd volgens strenge wetgeving voor afvaltransport plaats, waarbij de route en eindbestemming van de stroom wordt vastgelegd. Afzet kan alleen bij gecertificeerde recyclers waardoor de controle op de gehele keten zo goed mogelijk is gewaarborgd’. (Bron: NVRD)

Het is niet altijd duidelijk wat nou wel en niet in de plasticbak mag. Dat schuimachtige spul waar de kipburger in zit, is dat plastic? Mag dat in de plasticbak?

Het schuimachtige spul waar bijvoorbeeld hamburgers van McDonalds in zaten (McDonalds verpakt hamburgers tegenwoordig in kartonnen bakjes) mag niet bij het plastic afval. Dit is een foam-materiaal en hoort bij het restafval.

Milieucentraal heeft een handige website en app (www.afvalscheidingswijzer.nl). Hier kun je het soort afval intikken en zie je meteen in welke bak het thuishoort. Ook op de websites van Spaarnelanden en Meerlanden is deze informatie te vinden. Spaarnelanden heeft bovendien een speciale app en website waarop bewoners precies kunnen lezen welk product in welke afvalbak thuishoort (https://afvalwijzer.spaarnelanden.nl). Ook kunnen bewoners zien wanneer welke container wordt geleegd en waar de dichtstbijzijnde containers te vinden zijn voor de verschillende grondstoffen.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.