Plaza West een van de grootste bouwputten van Haarlem

© Henk Geist
Haarlem

Vanaf een van de torens van de kathedrale basiliek aan de Leidsevaart is goed te zien hoe groot de bouwput voor Plaza West is. Van het voormalige expeditieknooppunt (EKP) aan de Westergracht is alleen nog het sorteercentrum over.

Dat biedt nu onderdak aan onder meer een AH, indoorspeeltuin Monkey Town en een sportcentrum. Er komen ook nog woningen in en mogelijk bovenop het gebouw. Links daarvan zijn twee appartementengebouwen in aanbouw, rechts daarvan is vorige week het grote parkeerterrein opgeheven en de voorbereiding begonnen van de bouw van een derde appartementengebouw. Het net aangelegde tijdelijke parkeerterrein achter de Action wordt later ook nog bebouwd. In totaal komen er zo’n zeshonderd huurwoningen. De nieuwbouw stuit bij omwonenden op veel bezwaren, er loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.