CBS: 112 inwoners van Nederland en 26 buitenlandse bezoekers verdronken in 2018

CBS: 112 inwoners van Nederland en 26 buitenlandse bezoekers verdronken in 2018
beach closed warning sign on hawaiis north shore, sunset beach
© stockarch.com / photoeverywhere
Amsterdam

Het aantal doden door verdrinking in Nederland is voor het eerst sinds 2002 gestegen. In 2018 verdronken 112 Nederlanders, tegenover 85 in 2017.

Dat meldt het CBS. Vorig jaar verdronken 89 mannen en 23 vrouwen. Dat is voor het eerst in zestien jaar een toename, en wel van ruim 30 procent. Socioloog Tanja Traag van het CBS noemt de stijging opvallend. „De trend was neerwaarts. De hamvraag is nu: hoe kan dit? Het eerlijke antwoord is dat we het niet weten.” Een verklaring kan ’de extreem mooie zomer’ zijn. „Mensen zochten en masse het water op en liepen daardoor een groter risico op verdrinking.”

Kinderen

Het aantal verdrinkingen daalde in de afgelopen decennia, ’omdat veel kinderen hebben leren zwemmen’. In de jaren vijftig verdronken jaarlijks 400 tot bijna 500 inwoners van Nederland. Vanaf 2000 schommelt het dodenaantal rond de 88. Het Mulier Instituut constateerde eerder dat in Nederland verschillende registratiesystemen over verdrinkingsongevallen rapporteren, met en zonder dodelijke afloop. Oorzaken worden niet altijd vastgelegd, waardoor het onmogelijk is de risicofactoren van verdrinkingen goed te benoemen.

Opvallend is dat het aantal verdronken mensen van 60 jaar en ouder steeg van 32 in 2017 naar 48 in 2018. Volgens Traag spelen ’zelfoverschatting van vaardigheden’ en ’gezondheidsproblemen’ mogelijk een rol. Het aantal kinderen onder de 10 jaar dat verdronk, staat in 2018 op 8, net als in 2017. De afgelopen decennia was de daling van het aantal verdrinkingen het grootst bij kinderen van 1 tot 5 jaar, van 187 in 1950 tot gemiddeld 6 de laatste 10 jaar. Frappant is dat het soms lijkt of er meer kinderen dan volwassenen verdrinken. „Een verdronken kind haalt veel eerder de krant dan een verdronken zestiger”, verklaart Traag. „Er wordt wel eens gezegd dat ouders alleen maar op hun telefoon zitten en niet opletten.” Het tegendeel lijkt waar, stelt de socioloog. „Veel mensen zijn zich heel bewust van de risico’s van een dagje aan het water.”

Duitsers

Behalve 112 inwoners van Nederland verdronken ook 26 niet-ingezetenen. De meeste slachtoffers kwamen uit Duitsland, gevolgd door Polen. Traag: „Duitsers zijn de grootste toeristengroep en lopen dus meer risico.” Het aantal verdrinkingen per 1000 inwoners is bij personen met een niet-westerse migratieachtergrond tot 60 jaar duidelijk hoger. Bij 10- tot 20-jarigen is de sterfte door verdrinking zelfs 7,4 keer zo hoog als onder tieners met een Nederlandse achtergrond.

De meeste slachtoffers verdrinken ’s zomers. Alleen ’accidentele’ verdrinkingen zijn meegeteld. Verdrinkingen door moord, zelfdoding of een ongeval niet. „Een auto te water met verdrinking valt onder verkeersongeval.”

Relatief veel verdrinkingen speelden zich af in Friesland, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Volgens Traag gaat het bij steden mogelijk ook om ’mannen die bij het plassen in de gracht vallen’.

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.