Premium

Hillegom: ’Duinpolderweg in een complete impasse’

Hillegom: ’Duinpolderweg in een complete impasse’
Protest tegen de Duinpolderweg aan de Oosteinderlaan.
© Foto Paul de Vlieger
Hillegom / Bollenstreek

De kans dat de Duinpolderweg er komt op de wijze die eerder is afgesproken, wordt steeds kleiner. Die conclusie trekt de Hillegomse wethouder Anne de Jong na een vergadering van de Duinpolderwegstuurgroep.

Vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten en provincies kwamen eerder deze week voor het eerst bij elkaar nadat vorige maand duidelijk werd dat het nieuwe provinciebestuur van Noord-Holland niet van plan is zich aan de eerder gemaakte afspraken te houden. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van de provincie schreef in zijn coalitieakkoord dat er geen geld voor de Duinpolderweg wordt uitgetrokken en dat de de discussie over het tracé weer mag worden heropend.

,,Voor wie nog mocht denken dat de soep niet zo heet zou worden gegeten, in de stuurgroepvergadering bleek dat wel degelijk het geval’’, zegt De Jong. ,,Noord-Holland liet bij monde van gedeputeerde Adnan Tekin weten dat de provincie voor wat betreft de Duinpolderweg een geheel nieuwe koers vaart. Zuid-Holland bleef, net als de gemeenten in de Bollenstreek, bij de eerder gemaakte keuze voor de middenvariant (door de Oosteinderpolder, red.) zodat de zaak nu in een complete impasse zit.’’

Volgens De Jong is de aanbestedingsfase voor de aanleg van de weg inmiddels on hold gezet. ,,Ik zie het eerlijk gezegd niet gebeuren dat die weg er komt. Zeker niet de eerste jaren.’’ De hamvraag is volgens hem hoe Zuid-Holland uiteindelijk gaat reageren. De coalitievorming is daar nog altijd gaande. Gedeputeerde Floor Vermeulen vertegenwoordigde in de stuurgroepbijeenkomst het ’oude’ college van GS.

Wethouder De Jong verwacht dat door deze ontwikkelingen de variant van doortrekking van de N207 bij de steenfabriek richting Keukenhof en de N206 bij Ruigenhoek weer op de agenda komt. Hij baalt van de gang van zaken: ,,Het heropenen van de tracédiscussie zet heel Hillegom op slot. Je zal maar in een gebied zitten dat nu toch weer mogelijk in beeld komt.’’

De provincies geven geen reactie op de ontwikkelingen, behalve dat ’er na de zomer verder wordt gepraat’.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.