Premium

Geluidscherm moet lawaai Schipholweg in Haarlem inperken voor nieuwbouwwijk

Geluidscherm moet lawaai Schipholweg in Haarlem inperken voor nieuwbouwwijk
Een profisorische geluidwal van zakken zand vormt nu de afscheidng tussen Schipholweg en Vijverpark.
© Foto United Photos/Toussaint Kluiters
Haarlem

Een geluidscherm van twee meter hoog langs de Schipholweg/N205 moet de achtergelegen nieuwbouwwijk Vijverpark vrijwaren van te veel geluidsoverlast. De snelheid op deze in- en uitvalsweg wordt voorlopig niet verlaagd van 100 naar 50 kilometer per uur.

Met dit compromis tussen de gemeente, de provincie Noord-Holland en de Ontwikkelcombinatie Entree 023 wordt de voortgang van de woningbouwplannen gegarandeerd.

Gemeente en provincie verschilden van mening over hoe de geluidoverlast van het langsrazende wegverkeer binnen de perken kon worden gehouden.

De gemeente zette in op het verlagen van de snelheid tot 50 kilometer per uur door de grens van de bebouwde kom een paar honderd meter op te schuiven in oostelijke richting. Daartoe had de gemeenteraad in februari 2017 al besloten.

De provincie wilde daar niet aan meewerken uit vrees voor precedentwerking bij andere provinciale wegen.

Bij handhaving van 100 kilometer per uur zou de nieuwbouw langs de Schipholweg echter een geluidarme gevel moeten krijgen, dat vond de gemeente uit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk. De gemeente wil hier woningen met de voordeur aan straat.

Het compromis gaat uit van een geluidscherm van twee meter hoog, dat deels op grond van de provincie komt. De provincie wil daar wel aan meewerken en zo wordt ook voldaan aan de eisen van de Wet Geluidhinder.

Met deze hoogte kunnen de appartementen op de begane grond toch de voordeur aan straat krijgen, maar op de verdiepingen krijgt de nieuwbouw dan een zogeheten dove gevel waarbij de galerij dienst doet als geluidwering.

Wat de gemeente betreft gaat het om een tijdelijke voorziening voor de 150 appartementen die parallel aan de Schipholweg moeten komen.

Het college van B en W ziet de schermen niet als een ’acceptabele eindsituatie’, want er wordt ingeleverd op de kwaliteit van de nieuwbouw bij deze stadsentree. Het gesprek met de provincie wordt wat betreft B en W dan ook voortgezet. Met zandzakken is nu al een provisorisch geluidscherm aangebracht.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.