Premium

PWN: nog bewuster omgaan met drinkwater

PWN: nog bewuster omgaan met drinkwater
PWN-bezoekerscentrum De Hoep in Castricum.
© Foto Hein Flach
Castricum

Eén ding heeft de droge en hete zomer van 2018 drinkwaterbedrijf PWN geleerd: klanten moeten nog bewuster omgaan met het gebruik van drinkwater. ,,Niet alleen in de zomer, maar het hele jaar’’, laat PWN-directeur Joke Cuperus weten.

Het jaar 2018 was voor de hele drinkwatersector een wake-up call vanwege de extreme droogte. Ook in de toekomst worden periodes van langdurige droogte verwacht. ,,We willen voorbereid zijn, in gesprek gaan met onze klanten en bewustzijn stimuleren.’’

Daarom heeft PWN onlangs een onderzoek gehouden onder 700 klanten. Het drinkwaterbedrijf wilde weten hoe klanten staan tegenover ’bewust omgaan met water’ en in hoeverre ze zelf water besparen. Want wat zijn de feiten? Een persoon verbruikt gemiddeld 120 liter per dag en het verbruik neemt jaarlijks toe. Vooral douchen, het vullen van een bad of de tuin sproeien kost veel water. Tijdens langdurig droogte ligt het verbruik al snel veertig procent hoger dan gemiddeld. De vraag is dan groter dan de zuiveringscapaciteit en de waterreservoirs raken sneller leeg.

Om aan de piekvraag te voldoen moet de machinerie op maximale capaciteit draaien. Overigens is het niet zo dat er een tekort aan drinkwater dreigt. ,,De kwantiteit is bij ons niet zo’n probleem. Wel de kwaliteit’’, zegt Cuperus. In 2018 kampte PWN met ’verziltingsbellen’ in het IJsselmeer, het waterbekken waaruit wordt geput. Daaruit is lering getrokken: nu wordt in samenspraak met Rijkswaterstaat bewuster gespuid, water ingelaten, tijdig kelders gevuld en schepen geschut om de kwetsbare zoetwatervoorraad te beschermen. En er is dit jaar een nieuw monitoringssysteem met peilschepen aangeschaft.

Het onderzoek onder 700 klanten heeft zinvolle inzichten opgeleverd. Klanten verwachten bijvoorbeeld van het drinkwaterbedrijf dat regelmatig, via nieuwsbrieven en media, wordt gewezen op bewust watergebruik. Dat gebeurde vorig jaar ook al tijdens de extreem droge periode; toen riep PWN mensen actief op te letten op hun waterverbruik. Bijvoorbeeld korter douchen en de tuin sproeien vermijden. Aan die oproep werd gehoor gegeven, blijkt nu. PWN noteerde een daling in het verbruik van vijf procent (20-30.000 kuub minder).

Uitschieters

Het piekverbruik ligt s’ ochtends tussen 6-9 uur en ’s avonds tussen 18 en 22 uur. Dit jaar waren er twee opvallende uitschieters. Dinsdag 25 juni, toen het 34 graden werd, vertoonde een scherpe piek tijdens de rust van de voetbalwedstrijd Nederland-Japan. In het verzorgingsgebied Noord-Holland liep het verbruik op van 16 naar 25.000 kubieke meter water per minuut. ’Normaal’ is dat 13 tot 20.000 kuub. En toen langeafstandzwemmer Maarten van der Weijden op 24 juni zijn Elfstedentocht afrondde, spoelde het klantenbestand van PWN 27.000 kuub per uur door het toilet.

Klanten suggereren verder een dagelijks, wekelijks of maandelijks overzicht van het gebruikte water per waterpunt als douche, tuinkraan, keukenkraan of wasmachine. Iemand opperde zelfs preventief een buurt waar veel water wordt verbruikt, af te sluiten tijdens piekuren om te laten zien wat het effect is van waterverspilling.

Zelf heeft PWN ook simpele tips: probeer lopende de dag water te verzamelen in gieter of regenton. Houd bij douchen een emmer bij de hand, tot het water op temperatuur is. Groenten wassen? Zet er een pan onder, dan ga je duurzamer met je waterverbruik om.

Cuperus verwacht niet dat het drinkwater binnenkort duurder wordt. Maar in de toekomst wel. Zij denkt dat drinkwaterbedrijven op termijn wellicht moeten overgaan op ontzilting, zoals in Israël waar men water uit de zee kan halen. Zover is het nu nog niet.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.