’Schatje’, pesten of arm om je heen; campagne onder geneeskundestudenten moet grensoverschrijdend gedrag ziekenhuis stoppen

Amsterdam

Een arts die een coassistent ’schatje’ noemt of een arm om haar schouder legt. Studenten die een docent lachend ’die homo’ noemen. Een specialist die het accent van een patiënt belachelijk maakt.

,,Geneeskundestudenten en opleiders kunnen op allerlei manieren hun boekje te buiten gaan”, zegt directeur Christa Boer, van de opleidingen geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Ze is initiatiefnemer van de campagne #Zou ik wat zeggen?’, bedoeld om seksuele intimidatie, racisme, pesten, intimidatie en ander ongepast gedrag te bestrijden.

Campagne voor studenten.

Uit onderzoek van KNMG-platform De Geneeskundestudent blijkt dat 21 procent van de coassistenten en 11 procent van de geneeskundestudenten te maken krijgen met seksuele intimidatie. Onthutsende cijfers, vindt Christa Boer. ,,Het grote probleem is dat veel te weinig mensen elkaar aanspreken op grensoverschrijdend gedrag.”

Studenten durven incidenten vaak niet te melden. ,,Ze zijn bang voor een laag cijfer. Of dat het consequenties heeft voor hun carrière, dat ze geen kans meer maken op die opleidingsplaats. Soms speelt groepsdruk een rol. Ze willen niet als zeurpiet worden gezien of als dat brave meisje.” Volgens Boer voelen docenten zich vaak niet geroepen om bij ongepast gedrag aan de bel te trekken. ,,Zo ontstaat normvervaging; een cultuur waarbij mensen het er maar bij laten zitten.”

Elkaar waarschuwen

Het grootste gevaar is volgens een studieadviseur dat leerlingen ongepast gedrag beschouwen ’als iets dat erbij hoort’. ,,Het is zelfs zo dat studenten elkaar waarschuwen. ’Die of die kan wel eens te ver gaan. Niks van aantrekken; hij is een geweldige chirurg, een fantastische dokter voor zijn patiënten’.”

Bij de langlopende campagne is volop aandacht voor gedrag en omgangsvormen op de werkvloer. Een online ’toolkit’ geeft aan wat studenten kunnen doen bij grensoverschrijdend gedrag. Van ’zoek steun’ tot ’bouw een dossier op, beschrijf wat er is gebeurd en bewaar bewijzen als mails en appjes’.

Negen geneeskundestudenten zijn ambassadeur van #Zou ik wat zeggen?’. Student Kim van den Hoek benadrukt de ’kwetsbare positie’ van studenten: ,,Je bent afhankelijk van je opleiders. Komt nog bij dat je als co bijvoorbeeld in Alkmaar of Den Helder zit, ver van je eigen faculteit. Dan stap je niet zo gemakkelijk naar de studieadviseur toe als je iets vervelends hebt gezien of meegemaakt.”

Koffie halen

De studenten willen hun opleiders kunnen aanspreken. ,,Want ze kunnen het niet maken dat je je niet serieus genomen voelt. Dat je stelselmatig ’co’ wordt genoemd in plaats van bij je naam, of wordt ingezet om koffie te halen”, meldt een student.

Directeur Boer wil ’een veilig klimaat op de werkvloer’. ,,Ken en respecteer je eigen grenzen en die van anderen. Deze studenten zijn de artsen van morgen. Zij kunnen voor een cultuuromslag zorgen. Om zittende doktoren te bereiken is veel lastiger.” Ze heeft niet de illusie grensoverschrijdend gedrag voorgoed de medische wereld uit te helpen. ,,Maar een kleine rimpeling kan leiden tot een golf.” Andere UMC’s en opleidingsziekenhuizen willen inhaken bij de campagne.

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.