Zware kritiek op ’blinde vlek’ nieuw college van Gedeputeerde Staten Noord-Holland als het gaat om de economie

Zware kritiek op ’blinde vlek’ nieuw college van Gedeputeerde Staten Noord-Holland als het gaat om de economie
GroenLinks-gedeputeerde Zita Pels zet haar handtekening onder het coalitieakkoord.
© Foto HMC
Amsterdam

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland lijkt ’een blinde vlek’ te hebben als het gaat om economie en ondernemerschap. Dat stelt het Economisch Forum Holland boven Amsterdam in een open brief aan GS en Provinciale Staten.

Volgens het Economisch Forum wordt de ’gewone’ economie in het nieuwe collegeprogramma afgedaan met één alinea en gaat het vooral om verduurzamen. ’Het is duidelijk dat bij het nieuwe provinciebestuur de prioriteit niet bij een voorspoedige economische ontwikkeling legt. Het contrast met de bevlogen, uitgebreide bladzijden over de klimaatverandering is schrijnend.’

Voorzitter van het Economisch Forum is Friso de Zeeuw. Hij was in het verleden gedeputeerde voor de PvdA. Het Economisch Forum is niet de enige partij die kritisch is over het gebrek aan aandacht voor de economie in het coalitieakkoord. CDA’er Jaap Bond, die in de afgelopen periode als gedeputeerde economie in zijn portefeuille had, gaf in een interview met deze krant aan dat hij zijn handtekening om die reden niet onder het coalitieakkoord zou hebben gezet. Opvallend is dat in het vorige coalitieakkoord ’Ruimte voor groei’ economie nog het belangrijkste thema was.

Het Economisch Forum vindt ook de versnippering in de portefeuilleverdeling tussen de gedeputeerden opvallend. ’Er is een gedeputeerde voor economie en een ander voor circulaire economie, terwijl dit voor ons twee zijden van dezelfde munt zijn. Dit betekent eindeloze afstemmingsprocessen, vertraging en bureaucratie in de besluitvorming. Daar willen we juist vanaf.’

Verder constateert het forum dat de verduurzaming van de landbouw veel aandacht krijgt, maar dat de productiefunctie en de exportkracht in de ogen van het college niet lijken te bestaan. De plannen voor recreatie en toerisme getuigen volgens het forum van ’grote treurigheid’. ’Er komt weer een nieuwe visie.’

Ook uit het forum kritiek op de woningbouwparagraaf voor Noord-Holland Noord. ,,Er moeten nieuwe woonakkoorden komen, terwijl daar nu juist nieuwe afspraken zijn gemaakt die de regio eindelijk ruimte geven. Gaan we terug naar het ruimtelijk knevelbeleid van het vorige provinciebestuur? Ook dat schaadt de economische ontwikkeling.’ Verder vreest het forum voor afstel van de verbindingsweg A8/A9.

Meer nieuws uit Haarlem

Keuze van de redactie