Amsterdam staakt opvang lastige asielzoekers

Amsterdam staakt opvang lastige asielzoekers
Amsterdam

De gemeente Amsterdam stopt na twee jaar met de opvang van vijftig overlastgevende asielzoekers. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in brief aan de gemeenteraad.

Daarmee zegt Halsema de belofte gestand te doen aan de omwonenden van deze Extra Begeleidings- en Toezichtslocatie (EBTL) in Amsterdam-West. In 2017 is de buurt beloofd dat deze opvang van asielzoekers die bijvoorbeeld homoseksuelen discrimineren, agressief zijn, intimideren of zich schuldig maken aan vernieling, na twee jaar zou sluiten.

De opvanglocatie zit in een voormalige penitentiaire jeugdinrichting en gaat in oktober dicht, ondanks het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor een verlenging. Volgens Halsema staan de belofte aan de bewoners, de druk op het beschikbare vastgoed voor maatschappelijke opvang en de noodzakelijke politie-inzet verlenging in de weg. Burgemeester en wethouders zijn van mening dat Amsterdam "zijn taak als verantwoordelijke hoofdstad heeft vervuld".

De EBTL-instellingen zitten volgens Vluchtelingenwerk vol met mensen met ernstige gedragsproblematiek en een strafrechtelijk verleden en zijn voor hen niet bedoeld. ''Dat is risicovol voor personeel, andere bewoners en omwonenden. Voor asielzoekers met trauma’s, psychiatrische en verslavingsproblematiek moet adequate behandeling geboden worden.'' Vluchtelingenwerk toont begrip voor Halsema's besluit.

Meer nieuws uit Binnenland

Keuze van de redactie