Premium

Op elke stofwolk van Tata Steel of Harsco moet een dwangsom staan, vinden Provinciale Staten

Op elke stofwolk van Tata Steel of Harsco moet een dwangsom staan, vinden Provinciale Staten
Slechts uren voor het Statendebat ging bij Harsco (bij Tata Steel) deze stofwolk met grafiet de lucht in.
© foto dirk-jan prins
Haarlem

Provinciale Staten van Noord-Holland willen dat er voor iedere grafietregen of stofwolk die van het terrein van Tata Steel de omliggende dorpen inwaait, een dwangsom wordt verbeurd. Dat gebeurt nu niet, omdat er sporadisch een milieu-inspecteur langskomt.

Er moet gestreefd worden naar 24-uurstoezicht, zeven dagen per week, vinden de Staten. ,,Zodat élke overtreding van de voorwaarden van de verleende vergunningen tot het verbeuren tot een dwangsom zal leiden.” Deze eis werd gisteren tijdens een interpellatiedebat vastgelegd in een unaniem aangenomen motie.

De provincie geeft de milieuvergunningen af voor Tata Steel en slakverwerker Harsco en oefent toezicht uit op de naleving. De Staten willen dat de provincie alles uit de kast haalt om de gezondheid van omwonenden te beschermen.

Daar komt momenteel weinig van terecht. Al enkele jaren teisteren grafietregens en industriële stofwolken Wijk aan Zee, IJmuiden, Beverwijk en Velsen-Noord. Sinds ongeveer een jaar is er sprake van regelmatige grafietregens die het dorp onder een laagje zwart, glinsterend stof bedekken.

Hiervan zijn monsters genomen. Het RIVM heeft er onderzoek naar gedaan. Hieruit bleek dat het stof van Tata Steel en slakverwerker Harsco giftige zware metalen bevat, zoals lood, mangaan en vanadium. Deze stoffen kunnen met name kinderen in hun ontwikkeling bedreigen.

Ongewenst

Ook kwamen er kankerverwekkende PAK’s voor in het monster, maar niet in grote hoeveelheden. Het RIVM acht het desondanks ’ongewenst’ dat al deze materialen in de monsters werden aangetroffen. Het stof verspreidt zich over huizen, straten en auto’s, speeltuinen, weilanden en de natuur. Spelende kinderen moeten vaak hun handen wassen, luidt het advies. Inwoners maken zich grote zorgen.

Harsco is sinds november vorig jaar door Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied onder verscherpt toezicht geplaatst en moet al 36 dwangsommen betalen voor het verspreiden van stof. De kiep van vloeibaar slak leidt daar geregeld toe.

Inmiddels hebben Harsco en Tata Steel toegezegd het zogeheten roza-slak niet meer vloeibaar, maar gestold te kiepen. Dat zou moeten schelen. Toch is er sindsdien alweer een grafietalarm van Tata Steel geweest. Zondag werd door fotojournalist Dirk-Jan Prins vastgelegd dat het verplaatsen van roza-slak tot enorme stofwolken leidde, die richting Wijk aan Zee dreven.

De Staten willen dat gedeputeerde Tekin ze tweewekelijks op de hoogte stelt van de actuele ontwikkelingen rond Tata.

Meer nieuws uit Kennemerland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.