Premium

Op Schoteroog in Haarlem kunnen na jaren weer windmolens draaien

Op Schoteroog in Haarlem kunnen na jaren weer windmolens draaien
De al jarenlang stilstaande windmolens op Schoteroog.
Haarlem

Op Schoteroog kunnen hoogstwaarschijnlijk weer windmolens gaan draaien. Dat volgt uit het nieuwe coalitieakkoord van de provincie. Turbine-eigenaar Noord-Noordwest Wind is blij met de ommezwaai.

De vier turbines op Schoteroog in de Waarderpolder zijn defect en staan al jarenlang stil. De molens mochten van de provincie niet worden vervangen door nieuwe. Alleen molens met dezelfde verschijningsvorm zouden kunnen worden herplaatst.

Met dat standpunt verlamde de provincie de vervanging, want deze oude windmolens zijn niet meer te koop.

Maar het nieuwe coalitieakkoord van de provincie ’Duurzaam Doorpakken’ betekent een versoepeling van het beleid voor wind op land. Haarlem heeft vaak gelobbyd om de molens weer te laten draaien maar stuitte steeds op onwil van de provincie.

De Haarlemse wethouder Robbert Berkhout (Duurzaamheid) is blij met het veranderde beleid. ,,We krijgen de mogelijkheid om binnen de gemeentegrenzen weer windenergie op te wekken.’’

Jaar

De gemeente gaat nu met de eigenaar van de molens verder in gesprek. Berkhout ziet graag dat de duurzaam opgewekte windenergie plaatselijk wordt afgenomen.

Ondanks de versoepeling van het provinciale beleid, moeten er nieuwe vergunningen worden afgegeven. Daardoor zal het zeker een jaar duren voordat de molens weer gaan draaien.

Ook directeur Okko Kaan van het windturbinebedrijf Noord-Noordwest Wind BV in Anna Paulowna is ermee ingenomen dat de provincie een soepeler koers kiest. Hij gaat eerst bestuderen wat de gevolgen zijn van het nieuwe provinciale coalitieakkoord van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA.

Op Schoteroog staan vier windturbines van veertig meter hoog. Dat zullen bij vervanging drie hogere turbines worden, denkt Kaan. Een eerste inschatting van hem is dat het turbines zullen worden van 45 tot 50 meter hoog, met wieken van ruim twintig meter. Zulke turbines worden nu bij Anna Paulowna neergezet.

Windvang

Omdat deze nieuwe molens hoger zijn, moet er onderling meer afstand zijn omdat ze elkaar anders bij de windvang beconcurreren. Kaan zou graag elders in de Waarderpolder nog een vierde windturbine neerzetten, bijvoorbeeld bij de waterzuiveringsinstallatie.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.