Nieuwe speeltoestellen voor Velsen-Noord

Velsen-Noord

Twee speelplekken in Velsen-Noord worden helemaal opgeknapt. Het betreft de plaatsen bij Breesaperhof en de Van Rijswijkstraat.

De speeltoestellen op beide locaties zijn slecht toegankelijk voor kinderen met een beperking, zo blijkt uit het Renovatieplan Speelplekken over 2019. De gemeente Velsen stelt elk jaar een investeringsplan vast voor de speelplekken.

Hierbij hoort ook een inventarisatie van de technische staat per speelplek en speeltoestel. Zo is vastgesteld dat het speelveldje aan de Breesaperhof – geschikt voor alle leeftijden – nogal wat te wensen overlaat.

De huidige toestellen zijn slecht toegankelijk voor kinderen met een beperking. Hetzelfde geldt voor de toegankelijkheid van het veldje dat in 2006 is aangelegd. Terwijl er genoeg behoefte staat aan een speelgelegenheid. Er wonen 172 kinderen van 0-6 jaar in de omgeving en 133 van 7 tot 12 jaar.

De speelplek aan de Van Rijswijkstraat dateert van 2007. De huidige speeltoestellen zijn slecht toegankelijk voor kinderen met een beperking.

Dit geldt ook voor de toegankelijkheid van kinderen met een beperking. Er is namelijk geen aansluitend pad en de speeltoestellen staan verspreid over het gazon. In de buurt wonen 31 kinderen van 0-6 jaar en 43 van 7 tot 12 jaar.

Kinderen en hun ouders kunnen meedenken over het ontwerp van de nieuwe toestellen. De ontwerper maakt schetsen waar de betrokkenen op kunnen reageren. Aan de hand van de opmerkingen komt er een definitief ontwerp. De herinrichting van de speelplekken begint na de zomervakantie.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.