Na ’laatste spannende dag van onderhandelen’ coalitieakkoord Noord-Holland rond

Het provinciehuis van Noord-Holland te Haarlem.
© Provincie Noord-Holland/Annoesjka Brohm
Haarlem

Er ligt een coalitieakkoord voor Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Woensdag presenteren de vier partijen het nieuwe college, dat zal bestaan uit twee gedeputeerden van GroenLinks en twee van VVD en verder van D66 en PvdA ieder één.

De zes namen van de kandidaat-gedeputeerden worden eveneens woensdag pas bekendgemaakt. Een vergadering van Provinciale Staten waarin het nieuwe college wordt geïnstalleerd staat op de agenda voor 17 juni. Dan wordt ook het coalitieakkoord 2019-2023 besproken door de Staten.

De vier partijen begonnen de onderhandelingen op 23 april. Onder leiding van formateur Laura Bromet, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, spraken onderhandelaars Zita Pels (GroenLinks), Cees Loggen (VVD), Ilse Zaal (D66) en Adnan Tekin (PvdA) en hun secondanten de afgelopen weken over de thema’s waar de provincie de komende vier jaar mee aan de slag gaat. Het gaat om klimaat, duurzame verstedelijking en bereikbaarheid, leefbaarheid en economie, vitaal landelijk gebied en de samenwerking met Provinciale Staten.

Bromet noemt deze vrijdag, waarop in de middag het akkoord werd gesloten, ’een laatste spannende dag onderhandelen’.

In de aanloop naar het coalitieakkoord hebben de partijen gesproken met alle politieke partijen in Provinciale Staten van Noord-Holland en verschillende instellingen en maatschappelijke partners. Via e-mail, een ideeënbus, sociale media en meer gaven betrokken bewoners en organisaties eveneens een reactie. Ook die ideeën hebben waar mogelijk een plek gevonden in het akkoord.

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.