Tata belooft drastische vermindering overlast, Wijk aan Zee ziet gebrek aan urgentie

Tata belooft drastische vermindering overlast, Wijk aan Zee ziet gebrek aan urgentie
© ANP
IJMUIDEN

Tata Steel in IJmuiden belooft beterschap. De staalproducent ligt onder een vergrootglas vanwege overlast, uitstoot van schadelijke stoffen en mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Met een pakket maatregelen wil Tata de situatie verbeteren. “We gaan ervan uit dat de overlast door onze plannen fors zal verminderen”, zegt directeur Hans van den Berg.

Hij verwacht snel resultaten. Zo opent in april volgend jaar een nieuwe fabriekshal, waardoor een proces dat regelmatig overlast veroorzaakte in de vorm van zogeheten grafietregens niet meer in de buitenlucht hoeft te gebeuren.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde eerder deze week dat stofwolken die in de omgeving zijn neergedaald te hoge hoeveelheden lood, mangaan en vanadium bevatten. Vooral voor jonge kinderen is dat ongewenst, aangezien zij in hun dagelijks leven al worden blootgesteld aan te hoge concentraties zware metalen.

“Iedere toename is ongewenst”, zegt Van den Berg. “We snappen dat dit aanleiding geeft tot zorgen bij bewoners.” De globale samenstelling van de grafietregens was al bekend door eerder onderzoek, zegt hij. Nieuw is de inschatting van de risico’s die het RIVM heeft gemaakt.

Complexe problematiek

De directeur van de staalfabriek noemt de problematiek rond de uitstoot en gezondheidsrisico’s complex en zegt dat het bedrijf veel onderzoek blijft doen naar verbeteringsmogelijkheden. Internationaal lopen de fabrieken in IJmuiden volgens hem overigens voorop. “Als je kijkt naar de CO2-uitstoot per ton staal, behoren wij tot de wereldtop.''

Tata onderzoekt nog hoe het de uitstoot van stikstofoxiden kan verminderen. Over de uitstoot van deze vervuilende stoffen is een rechtszaak op komst die wordt aangespannen door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De inspectie vindt dat in de vergunning van Tata strengere eisen hierover moeten komen.

Fabrieken op het terrein in IJmuiden worden de komende jaren gemoderniseerd en bijvoorbeeld voorzien van nieuwe afzuiginstallaties. Het bedrijf gaat verder de eigen uitstoot beter in de gaten houden met nieuwe meetsystemen en onderzoekt diverse nieuwe technieken om de overlast verder terug te dringen.

Staalproductie zal niet snel echt schoon worden. Tegelijkertijd worden milieuregels steeds strenger. Toch vindt Van den Berg dat het bedrijf toekomst heeft in Nederland. "Wij zitten al heel lang in de IJmond, wij horen hier. Direct en indirect zorgen we voor 30.000 banen. Ik vind ook dat we problemen niet moeten exporteren."

Provincie verwacht meer van Tata

Het provinciebestuur van Noord-Holland ziet de verbeteringsplannen van Tata Steel als een begin. Gedeputeerde Adnan Tekin verwacht dat het staalbedrijf nu ook snel een milieuplan opstelt ''met concrete maatregelen die aansluiten bij onze omgevingsvisie en verscherpte leefbaarheidsnormen die we gaan hanteren''.

Tekin vindt het wel ''heel goed'' dat Tata een plan heeft opgesteld om de hinder voor omwonenden aan te pakken. De omgeving heeft volgens hem behoefte aan duidelijkheid over wat er op korte en lange termijn gaat veranderen. ''Maar ik mis wel de concreetheid en handelingsperspectief.''

In het provinciehuis in Haarlem is het laatste woord over Tata Steel nog niet gezegd. Diverse partijen in Provinciale Staten willen snel opheldering over de uitstoot van schadelijke stoffen vanaf het terrein van Tata en partnerbedrijf Harsco, dat restproducten verwerkt. Ook Tweede Kamerleden zijn kritisch over de gang van zaken rond het bedrijf.

Wijk aan Zee verwijt Tata gebrek aan urgentie

De dorpsraad van Wijk aan Zee vindt dat Tata Steel ''weinig ambitie'' toont in de verbeteringsplannen. ''Tata stoot willens en wetens al jarenlang zware metalen uit waardoor onze kinderen hersenschade en andere lichamelijke problemen kunnen oplopen'', reageert de raad. ''Dat noemt het bedrijf overlast. Wij noemen dat onverantwoord ondernemen.''

Inwoners van Wijk aan Zee ondervinden al jaren de nadelen van het nabijgelegen staalbedrijf. Van de ''glimmende folder'' waarin het bedrijf zijn plannen ontvouwt, zijn de leden niet onder de indruk. Ze verwijten het bedrijf een ''gebrek aan urgentie''.

De dorpsraad rekent het Tata en de betrokken overheden aan dat de problemen met stof dat vanaf het bedrijventerrein over de omgeving waait nog niet zijn opgelost "sinds de eerste melding dertig jaar geleden''.

Volgens de dorpsraad belooft Tata vooral veel onderzoek, terwijl zij willen dat het bedrijf direct meer actie onderneemt tegen schadelijke uitstoot.

Lees ook: RIVM: te veel metalen in grafietregens Tata Steel IJmuiden

Lees ook: Wijk aan Zee schrikt zich wild van RIVM-rapport over gezondheidsschade door grafietregens [video]

Lees ook: Zorgen over schadelijkheid grafietregens: ’Maar verhuizen uit Wijk aan Zee? Dat nooit’

Meer nieuws uit Kennemerland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.