Onbegrip bij ouders: stelselmatig wangedrag bij topturnclub

© ANP
Hoofddorp

Misstanden bij SV Pax Haarlemmermeer zijn wel degelijk stelselmatig, wijst onderzoek van deze krant uit. In maart stelde het Instituut Sportrechtspraak (ISR) nog dat het grensoverschrijdend gedrag binnen de meisjestak van de turnclub uit Hoofddorp niet structureel van aard is, maar betrokkenen bestrijden die conclusie.

In onze vereniging… hoort iedereen erbij. Hebben we plezier en lachen we met elkaar. Geven we het goede voorbeeld. Houden we ons aan de grenzen die de ander aangeeft. Mogen we elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Zorgen we voor een veilige omgeving en goede sfeer.

De poster met omgangsregels bij SV Pax, een van de vier landelijke centra voor talentontwikkeling waar olympiër Eythora Thorsdottir het boegbeeld is, wekt de suggestie dat respect hoog in het vaandel staat.

De praktijk bij SV Pax, die zo’n 1800 leden telt en daarmee de op een na grootste gymnastiekvereniging van Nederland is, is weerbarstiger. Dit blijkt uit gesprekken die deze krant de afgelopen maanden met twintig betrokkenen voerde.

En de uitwassen beperkten zich niet tot de periode mei 2017-januari 2018; het tijdvak waarin de Nederlandse gymnastiekunie (KNGU) signalen opving over grensoverschrijdend gedrag, hetgeen de aanleiding voor het ISR-onderzoek vormde.

De klachten behelsden, aldus de KNGU, ’bejegening, straffen, blessures en medische begeleiding van turnsters’. Het ISR voerde vervolgens gesprekken met 35 personen en stelde vast dat ’in een aantal specifieke situaties sprake is geweest van ongewenst cq grensoverschrijdend gedrag’.

Maar merkte op dat ’vanuit de vereniging wel volop aandacht is voor het onderwerp veilig sportklimaat. Zo heeft SV Pax nieuwe vertrouwenscontactpersonen aangesteld, volgen trainers workshops en worden ouders over dit thema geïnformeerd’.

De melders van incidenten herkennen zich niet in de uitkomsten van de rapportage, die overigens slechts in een summiere samenvatting door de KNGU, de opdrachtgever, openbaar werd gemaakt.

Het wangedrag was volgens hen wel degelijk stelselmatig en de voorvallen verengden zich niet tot een vertrokken trainer die bij een incident was betrokken. Hij was niet de spil in de verziekte sfeer, aldus ouders van turnsters.

Dat sancties tegen andere trainers uitbleven, heeft bij hen tot verbazing, boosheid en onbegrip geleid. Temeer omdat de KNGU, zo luidt de kritiek, in de ’zorgplicht’ is tekortgeschoten. Melders van grensoverschrijdend gedrag zijn weliswaar gehoord, maar voelen zich niet of nauwelijks gesteund door de turnbond.

Lees ook: Prestatiecultuur mondt uit in wangedrag; bij Pax kan turntalent niet dun genoeg zijn

Lees ook: SV Pax en gymnastiekbond reageren op verhaal

Meer nieuws uit Sport

Meest gelezen