Raadsleden Bloemendaal spannen kort geding aan tegen geheime vergadering

Raadsleden Bloemendaal spannen kort geding aan tegen geheime vergadering
Marielys Roos
Bloemendaal

De Bloemendaalse raadsleden Marielys Roos (Hart voor Bloemendaal) en Leonard Heukels (Liberaal Bloemendaal) gaan een kort geding aanspannen tegen het geheimhoudingsbesluit rond een commissievergadering.

De vergadering gaat over het vastgelopen onderzoek naar wat er mis is gegaan rond de ontwikkeling van landgoed Elswoutshoek in 2014. Bureau Integis, dat de affaire onderzoekt, heeft aangegeven niet verder te kunnen doordat belangrijke stukken in 2014 geheim zijn verklaard. Het bureau heeft een voorstel gedaan over de voortgang, maar het voorstel is geheim verklaard. Ook de behandeling ervan in een speciale commissievergadering is niet openbaar.

Heukels en Roos vinden dit een belachelijke gang van zaken, temeer omdat er meer dan 100.000 euro gemeenschapsgeld wordt uitgegeven aan het onderzoek. Bovendien vinden de twee raadsleden dat het besluit van de raad om ’geheim’ te vergaderen slecht wordt onderbouwd en juridisch geen stand houdt.

,,Er wordt slechts verwezen naar een wetsartikel waarin staat dat het verstrekken van informatie achterwege blijft ‘ter voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden’. Waaruit bestaat die onevenredige bevoordeling dan wel benadeling van personen? Wie zijn die personen? Bij welke aangelegenheid zijn zij betrokken? Het blijft allemaal in nevelen gehuld’’, aldus Marielys Roos. Volgens haar is het besluit genomen zonder enig debat.

Roos heeft geweigerd de commissievergadering voor te zitten. ,,Onze inwoners betalen dit onderzoek. Zij hebben recht op de waarheid. Als volksvertegenwoordiger vind ik dit raadsbesluit dan ook niet te verenigen met mijn geweten.’’

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.