Premium

Haarlemmermeerse politiek: Referendum ja, maar welke vorm is nog even de vraag

Haarlemmermeerse politiek: Referendum ja, maar welke vorm is nog even de vraag
Hoofddorp

Haarlemmermeer krijgt een raadgevend referendum, maar het is nog de vraag hoe dat er uit komt te zien. De partijen die voor zijn, denken er zo’n beetje allemaal anders over.

Forza en D66 zijn de grootste voorstanders van zo’n volksraadpleging en vroegen er drie jaar geleden al om. Burgemeester Onno Hoes is nu met een concept-voorstel vol mogelijkheden gekomen. Iets teveel mogelijkheden, wat ertoe leidt dat alle voorstanders iets anders willen.

Praktisch gezien zijn er opties om een gemeentebreed referendum te houden, maar een aantal raadsleden wil dat ook per postcode of dorp kunnen doen. „Want wat in Zwanenburg erg leeft, spreekt mensen in Buitenkaag helemaal niet aan”, vond Forza-raadslid Michel van Dijk.

Papier heeft geen toekomst, referenda moeten elektronisch worden gehouden vooral om jongeren te bereiken, zei bijvoorbeeld Tim Beusenberg (SRH). Maar wanneer is een referendum van belang, bij een opkomst van 30 of 50 procent?

Daar kiezen partijen steeds een ander percentage. De voorstanders zijn het erover eens dat burgers een referendum moeten kunnen aanvragen, maar dat de gemeenteraad beslist of het er komt.

De tegenstanders VVD, PvdA, CDA en Christenunie-SGP zien er niets in. „Er is inspraak, participatie en de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging. Betrek bewoners tijdig bij voorstellen. Een referendum is een fopspeen die leidt tot frustratie onder bewoners als de gemeenteraad een uitslag niet overneemt. Het beste is dit voorstel af te schieten”, vond Erik Bosscher (VVD).

„Met een referendum creëer je een schijndemocratie met een niet-bindend advies. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad”, zei Fien Eveleens (PvdA).

De raadsleden kunnen hier makkelijk een uur over discussiëren. Burgemeester Hoes telde donderdagavond het aantal voor- en tegenstanders, zag dat de meerderheid voor een referendum is en bedacht ter plekke een vervolgtraject. Dat kwam hem meteen op kritiek te staan. „Er zijn nog helemaal geen stemmen geteld”, aldus Dick den Butter (Christenunie-SGP).

Hoes zag toch mogelijkheden: „De meerderheid wil een raadgevend referendum, maar er zijn zeker zes varianten op tafel gelegd. Als we nu eens een voorstel maken waarin die allemaal zijn verwerkt, dan kan de gemeenteraad er een aantal wegstrepen. Er zijn nu veel opties neergelegd, maar de partijen hebben zich niet uitgesproken over elkaars suggesties. Ik denk dat dit een mogelijkheid is, al is het een redelijk innovatieve aanpak.”

Daar stemde de raad mee in.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.