Premium

Bewoners Cruquiusdijk boos over Wickevoort: ’Wij voelen ons beduveld’

Bewoners Cruquiusdijk boos over Wickevoort: ’Wij voelen ons beduveld’
Cruquius

„Triest dat ik hier weer moet staan”, zegt Henk Loerakker tegen de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Zijn bezwaar tegen bouwplan Wickevoort in Cruquius heeft het niet gehaald maar, zegt hij: „De bewoners van de Cruquiusdijk voelen zich beduveld.”

Op het Sein-terrein achter hun woning wordt nieuwbouwwijk Wickevoort gerealiseerd. Daar hebben ze op zich niks tegen.

Maar wat achteraf is gebleken, is dat het maaiveld van die wijk eerst tussen de 60 en 150 centimeter wordt verhoogd met grond die vrijkomt om een waterpartij te maken. Daardoor komt de bebouwing veel hoger uit dan in de plannen stond die werden vrijgegeven voor participatie.

Lees ook: Woningen voor mensen met psychose op Wickevoort in Cruquius

Lees ook: Wickevoort mag gebouwd in Cruquius [video]

Namens de buurtbewoners zegt Loerakker: „Gebouwen die twaalf meter hoog zouden worden, blijken zo 13,5 meter hoog te worden. Dan mag er voor de lift nog twee meter op komen.” Daarmee worden de dijkbewoners 15,5 meter gedupeerd in hun uitzicht over de poldergemeente.

De dijkbewoners zijn al een lange weg gegaan. Tot aan de Raad van State en een wob-procedure om gegevens van de gemeente in handen te krijgen. „Voor drie documenten heb ik een rekening van 497 euro gekregen, maar die ga ik echt niet betalen”, meldt Loerakker de raadsleden alvast.

De dijkbewoners van Cruquius hebben hun zaak verloren, maar Loerakker is naar de gemeenteraad gekomen om te zeggen dat een gemeente zo niet met inwoners om kan gaan.

In het bestemmingsplan werd de verhoging niet vermeld, er was alleen sprake van ’egalisering’. Dat daarmee de grond anderhalve meter hoger zou worden werd er niet bij gezegd. Alle bezwaren die de dijkbewoners vervolgens indienden, werden afgewezen.

D66-fractievoorzitter Joost Koomen vraagt wat er kan worden gedaan om de vertrouwensbreuk tussen bewoners en gemeente te herstellen. Loerakker: „Geef meer openheid. Bij de presentatie van de plannen is niets over een ophoging gezegd, het stond ook niet in het raadsbesluit vermeld. Zorg dat dit niet nog een keer gebeurt.”

Volgens CDA-wethouder Mariëtte Sedee is er sprake van een verschil van inzicht over de begrippen maaiveld en peil. „Gebruikelijk is peil te gebruiken. Ik zie niet precies waar het verkeerd is gegaan in Cruquius, maar ik begrijp wel de boosheid van de bewoners. Voortaan moeten we dit in bestemmingsplannen beter uitleggen.”

Loerakker heeft zijn woordje gedaan in de hoop op beter, maar is er niet mee geholpen. Na afloop van de vergadering zegt hij: „Er zijn meerdere manieren om het peil en maaiveld te omschrijven, maar op de manier die hier is toegepast creëert men heel veel mogelijkheden waar de ontwikkelaar gebruik van kan maken. Bij de Raad van State hebben we gevraagd het peil vooraf vast te stellen. Dat is afgewezen. Maar dat is duidelijk iets anders dan dat de ophoging vooraf kenbaar is gemaakt.”

Bouwplan Wickevoort wordt de komende jaren gerealiseerd, tussen de paviljoens waar epilepsiepatiënten wonen. Haarlemmermeer moet nog wel de verkeersafwikkeling regelen. Bewoners van de Spieringweg hebben er herhaaldelijk op gewezen dat het kruispunt met de Kruisweg het extra verkeer niet aankan. Ook is gewezen op de noodzaak van een veilig fietspad naar Vijfhuizen. Daar staan de winkels en scholen voor bewoners van Wickevoort.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.