Premium

Column Hannah van Wieringen: Het komt niet vanzelf goed

Column Hannah van Wieringen: Het komt niet vanzelf goed

De lijsterbes voor het huis is helemaal vol in het blad nu. De bloemen zijn zelfs al uitgebloeid. Vanuit de werkkamer is het nest van de eksters dus niet meer te zien, eindelijk privacy voor die twee flierefluiters. Wist u dat eksters een nest bouwen met een dak? En dat je er aan de zijkant in moet, mocht je erin willen.

Ik zou dat best willen. Maar ik ben een mens. En ik voel me daardoor gedwongen na te denken over vrouwenemancipatie.

Er zijn mensen die het woord vrouwenemancipatie als een vervelend maar noodzakelijk woord zien. Zij zeggen, het woord is niet helemaal juist want in feite emancipeert iedereen. We gebruiken dat woord omdat we een ongrondwettelijke ongelijkheid opheffen, bijvoorbeeld het ontbreken van stemrecht, niet over de eigen bankrekening of het eigen lichaam kunnen beschikken of het bestaan van een loonkloof.

Alle mensen kunnen niet én voor de wet gelijk zijn en tegelijk andere rechten hebben, zeggen deze mensen. Dát lossen we op. We noemen de weg ernaartoe vrouwenemancipatie. Maar in feite zetten we een verouderd mensenmisverstand recht. Je hoeft geen vrouw te zijn om de politieke overtuiging te hebben dat vrouw en man voor de wet gelijk zijn.

Er zijn ook mensen voor wie het bestaan van het woord vrouwenemancipatie juist een bewijs is van de eigenlijke ondergeschikte positie van vrouwen. En deze ’ondergeschikte’ positie zou niet door overheidsbeleid gelijkgeschakeld moeten worden. Veel sterker nog, zij zeggen: als vrouwen werken, of over hun eigen lichaam beschikken dan bedreigt dat het gezin en als het gezin bedreigd wordt loopt het geboortecijfer terug.

Relaties tussen man en vrouw worden door werkende vrouwen moeilijker. De scheidingen dit tot gevolg heeft maken ons eenzaam. ( Ik verzin dit niet.) Het is zaak de vrouw alleen een plek in de door ons gemaakte wereld toe te staan ten opzichte van de man.

Er waren altijd mensen die zo dachten, religieus ingegeven, maar daar kwam lange tijd weinig politieke macht bij kijken. Vandaag, en ik ben geen alarmist, hoor je dit gedachtegoed weer vaker. Daar waar wel politieke macht dreigt. Maar we hebben een grondwet. En ik kijk naar de lijsterbes en de eksters en ik weet dat een grondwet mensenwerk is. Dat we die zelf gemaakt hebben. En dat we hem ook zelf weer kapot kunnen maken.

Het komt niet vanzelf goed. Maar vandaag gaan we stemmen. Dat geeft de burger moed.

Meer nieuws uit Opinie-Column

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.