Premium

Raad van State buigt zich vrijdag over bouwplan 160 containerwoningen Delftplein Haarlem

Raad van State buigt zich vrijdag over bouwplan 160 containerwoningen Delftplein Haarlem
Haarlem

Actiecomité Delftplein Groen en de gemeente Haarlem/Elan Wonen staan vrijdag bij de Raad van State tegenover elkaar inzake het bouwplan met 160 containerwoningen voor statushouders op het plein in Haarlem-Noord. Dat complex is sinds 1 september 2017 al bewoond.

De ruzie om de bouw van de containerwoningen (tachtig eenkamerwoningen voor statushouders, tachtig driekamerwoningen voor regulier woningzoekenden en vier maatschappelijke ruimten) op het Delftplein duurt al jaren. Haarlem en corporatie Elan Wonen zijn nu in hoger beroep gegaan tegen de vernietiging van de bestemmingsplanprocedure door de rechtbank Noord-Holland, augustus 2018.

Enige jaren geleden kwam een grote vluchtelingenstroom naar Europa op gang; een deel van deze vluchtelingen heeft een verblijfstatus gekregen. Gemeenten moe(s)ten deze statushouders passende huisvesting bieden. De rijksoverheid bepaalt elk half jaar per gemeente hoeveel statushouders moeten worden ondergebracht. Dat hangt onder meer af van de omvang van de gemeente.

Haarlem, op zoek naar een geschikte locatie, kwam destijds uiteindelijk uit bij de locatie Delftplein. Daar mocht Elan Wonen 160 containerwoningen neerzetten, voor maximaal vijftien jaar. In juli 2016 verkocht Haarlem de grond aan de corporatie. In augustus 2016 werd vergunning verleend voor de bouw.

Een aantal omwonenden, verenigd in Actiecomité Delftplein Groen, maakte bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning. Zij verzochten de rechter deze vergunning te schorsen, totdat op het bezwaar werd beslist. Dat verzoek werd aanvankelijk door de voorzieningenrechter (november 2016) afgewezen, waarop Elan aan het bouwen sloeg.

In januari 2017 verklaarde Haarlem de bezwaarschriften ongegrond. Vervolgens stelden drie omwonenden in maart dat jaar beroep in bij de rechtbank Noord-Holland. In augustus werd de omgevingsvergunning vernietigd, omdat er naar het oordeel van de rechter een uitgebreide procedure had moeten worden gevolgd voor dit bouwplan. De rechtbank oordeelde dat het college van B en W alsnog de uitgebreide procedure moeten volgen.

Nu zijn Haarlem/Elan Wonen op hun beurt in hoger beroep gegaan, bij de Raad van State. De zaak dient vrijdag. Inzet is om de vernietiging van de omgevingsvergunning ongedaan te maken. B en W menen dat de reguliere procedure is gevoerd. Of er containerwoningen moeten worden afgebroken als Haarlem de zaak verliest, is onduidelijk.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.