Premium

Column Chris Aalberts: Onnozel

Column Chris Aalberts: Onnozel
Chris Aalberts.
© Foto Hedske Vochteloo

Het is geen toeval. Over een kleine drie weken mogen we naar de stembus voor het Europees Parlement en precies deze maand is er discussie of de EU ’een steeds hechter verbond’ moet worden.

In de Tweede Kamer dienden SP en SGP een motie in om deze woorden uit het Europees Verdrag te schrappen. Het verzoek haalde een verrassende tweederde meerderheid. Alleen D66, Denk, GroenLinks en PvdA stemden tegen.

Geen onderwerp leent zich zo goed voor vrijblijvendheid als de EU. Nu velen vermoeden dat FvD ook in het Europees Parlement de grootste Nederlandse partij wordt, moet er iets gebeuren. En dus is er nu een motie die bepleit dat de EU niet steeds hechter mag worden. Zo’n motie komt iedereen goed van pas: Tweede Kamerleden kunnen deze op Facebook en Twitter delen en zo laten zien dat ook zij kritisch zijn over de EU. Net als FvD.

D66-lijsttrekker Sophie in ’t Veld noemt de motie ’onnozel’. Ze heeft gelijk. Want wat is een motie eigenlijk? Een vrijblijvend verzoek van de Tweede Kamer aan de regering. Dat een motie niet-verplichtend is wordt nooit benadrukt, maar niemand hoeft er iets mee te doen. De Tweede Kamer verzoekt Rutte vriendelijk naar Brussel te gaan om daar de verdragstekst te wijzigen.

Maar Rutte gaat dat verzoek niet inwilligen en de Tweede Kamer weet dat al vanaf de eerste seconde: het herzien van Europese verdragen – de afspraken over hoe de EU functioneert – kost jaren aan onderhandelingen.

Zelfs als andere landen deze passage eveneens willen schrappen, moeten regeringsleiders er unaniem mee instemmen en moeten alle nationale parlementen dat weer goedkeuren. Niemand heeft zin dat proces te starten voor een puur symbolische passage. Rara wat gaat er met deze motie gebeuren?

Als je wilt dat de EU minder machtig wordt, moet je niet voor de bühne vrijblijvende verzoekjes aan de regering doen, maar moet je stevige inspanningen leveren. Gelukkig zijn er over een kleine drie weken Europese Parlementsverkiezingen en die bieden een uitgelezen kans alle goede voornemens concreet te maken.

Welke beleidsterreinen mogen volgens al deze ’kritische partijen’ niet Europeser worden? Waar mogen geen verdere Europese regels komen of moeten zelfs Europese regels worden geschrapt? Transport? Chemische stoffen? Vluchtelingen? Consumentenbescherming? Zeg het maar.

Ik stel voor dat al die partijen die Nederland willen behoeden voor een steeds hechter Europa zo’n lijstje maken en dat we hun kandidaten voor het Europees Parlement aan die intenties zullen houden: ze moeten zich in Brussel gaan inspannen van het schrappen of in ieder geval niet verder uitbreiden van Europese regels. Maar net als die verdragswijziging gaat hier niets van terecht komen: in de praktijk werken de meeste Nederlandse Europarlementariërs al decennialang aan het omgekeerde. Verwacht er dus maar niet te veel van.

Meer nieuws uit Opinie-Column

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.