Klachtenregen Schiphol uit Haarlemmermeer

Frans van den Berg
Schiphol

Het aantal omwonenden dat klachten indient over Schiphol is opnieuw toegenomen en wel met 35 procent. Vooral uit de IJmond, Haarlemmermeer en Leidse regio kwamen veel klachten.

Uit de cijfers van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) blijkt dat in de maanden november, december en januari 3399 bewoners aan de bel trokken. Een jaar eerder waren dat er nog 2508.

In Haarlemmermeerse woonkernen als Rijsenhout, Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Badhoevedorp is meer geklaagd. Rijsenhout had last van twee keer zoveel startende vliegtuigen vanaf de Zwanenburgbaan in zuidelijke richting, waardoor geen zes maar 26 bewoners naar BAS stapten.

Vanuit de wijk Floriande in Hoofddorp kwamen meer klachten over toestellen die vanaf de Kaagbaan of Zwanenburgbaan starten en dan een bocht maken (over Floriande) om daarna in noordelijke richting te vliegen.

Grondlawaai

Bewoners uit Badhoevedorp hadden vooral last van grondlawaai: zwaar gebrom en trillingen van vliegtuigen die starten vanaf de Aalsmeerbaan.

Bij BAS wordt gedacht dat de aanleg van de A9 om het dorp heen en het slopen van de snelweg en geluidsschermen in het dorp, tot gevolg hebben dat het grondgeluid vaker wordt gehoord.

De algemene klachtenstijging is opvallend omdat er slechts drie dagen aangepast baangebruik was vanwege sneeuwval (dan worden banen gebruikt die meer overlast geven). Grootschalig onderhoud aan startbanen was er niet, al waren de Kaagbaan en Polderbaan wel enkele nachten buiten gebruik vanwege werkzaamheden.

In vergelijking met een jaar eerder jaar kwam de wind vaker uit oostelijke en noordwestelijke richting. Die combinatie van nachtelijk werk en de windrichting had in het eerste kwartaal tot gevolg dat de Kaagbaan in noordelijke richting werd ingezet voor nachtelijke starts.

Deze baanrichting wordt zelden gebruikt en de luchtverkeersleiding wil dat ook zoveel mogelijk voorkomen. Het gevolg was die nachten helder: toestellen die in de nacht laag over Amstelveen kwamen.

Bij de volgende rapportage over februari, maart en april zullen de effecten blijken van het buiten gebruik stellen van de Zwanenburgbaan voor groot onderhoud.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.