Premium

Wijk aan Zeeërs eisen van de provincie een plan van aanpak voor de overlast van Tata Steel en Harsco

Wijk aan Zeeërs eisen van de provincie een plan van aanpak voor de overlast van Tata Steel en Harsco
Hoogovens.
© Foto ANP
Wijk aan Zee

Meer dan honderd inwoners van Wijk aan Zee eisen van de provincie binnen twee weken een compleet plan van aanpak voor de stof- en milieuoverlast van Tata Steel en slakverwerker Harsco. Zij ondertekenen een brief die advocaat Bondine Kloostra van Stichting IJmondig naar het provinciebestuur heeft gestuurd. Als de provincie niet op de eisen ingaat, gaat IJmondig naar de rechter om de maatregelen af te dwingen.

De eisen in het kort: de door Tata Steel aangekondigde investering van 100 miljoen euro in milieumaatregelen moet worden toegelicht, in concrete maatregelen met budgetten worden omgezet en omwonenden moeten in staat worden gesteld hier zienswijzen over te geven. Voorts dient de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied minimaal driemaal per week bij Harsco te controleren of er stofwolken vrijkomen. Dat is verboden op grond van de milieuvergunning van het bedrijf.

Lees ook: Tata Steel trekt 100 miljoen euro uit voor bestrijding grafiet en stof

Handtekeningen

De omwonenden - wiens aantal groeit, handtekeningenlijsten gaan het dorp rond - en de stichting wijzen erop dat de ‘intensieve’ en ‘verscherpte’ controles bij Harsco merkwaardig genoeg inhouden dat er minder wordt gecontroleerd. Werd er tijdens de eerste dwangsomperiode tussen november en januari nog gemiddeld tweemaal per week gecontroleerd, sinds de aankondiging van de ‘verscherpte’ controles is dat gemiddeld nog maar eenmaal per week. Als Tata Steel zelf een grafietalarm verstuurt aan omwonenden, geldt dat niet als overtreding.

Grafietregens

De brief, gericht aan het college van Gedeputeerde Staten, noemt in totaal zeventien actiepunten die binnen twee weken in een plan van aanpak moeten uitmonden. Het gaat inmiddels lang niet alleen meer over de grafietregens, die Wijk aan Zee en IJmuiden al sinds 2016 geregeld plagen. Stichting IJmondig eist een aanpak van alle mogelijke milieuoverlast die het staalbedrijf en andere op het terrein gevestigde bedrijven veroorzaken.

Lees ook: Controleurs Omgevingsdienst waren 32 keer bij Harsco tussen november en januari, maar zagen veel overtredingen niet

De advocaat wijst er namens IJmondig en de omwonenden op dat Harsco zeker vijf voorschriften uit zijn milieuvergunning voortdurend met voeten treedt, zonder dat er door de overheid wordt ingegrepen. Maar ook wordt gewezen op uitstoot en stofoverlast die wordt veroorzaakt door gebreken in Oxystaalfabriek 2, de berenkiephal, de hoogovens 6 en 7 en de kooksgasfabrieken 1 en 2. Alleen al bij de hoogovens worden 1500 milieuovertredingen per jaar geregistreerd, die weliswaar trouw aan de Omgevingsdienst worden gemeld, maar niet tot enige actie leiden.

Voorts eisen de omwonenden en IJmondig dat er wordt ingegaan op de CO2-uitstoot. Volgens Tata Steel is die momenteel 12,6 miljoen ton per jaar, volgens een berekening van een deskundige moet dat zeker 18 miljoen ton per jaar zijn.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.