Het boek over Hoofddorp Centraal dat niet werd gepubliceerd

Het boek over Hoofddorp Centraal dat niet werd gepubliceerd
In de oude gymzaal zijn talloze bijeenkomsten over Hoofddorp Centraal gehouden.
© Foto United Photos/Toussaint Kluiters
Hoofddorp

De titel is ’De bomen, het bos en de polder. Het verhaal van Hoofddorp Centraal’. Journalist Herman Vuijsje schreef het boek over het ultieme participatieproject in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer. De rekening die Vuijsje naar de gemeente stuurde, is al betaald. Het is alleen de vraag of het boek ooit wordt uitgegeven.

Hoofddorp Centraal is het paradepaardje van de gemeente Haarlemmermeer als het op inspraak en participatie aankomt. Iedereen mocht vanaf 2014 meepraten over de plannen om het gebied tussen het Hoofddorpse raadhuis en het NS-station om te vormen tot een aantrekkelijk verblijfsgebied. Het project werd in oktober 2018 afgerond.

In juni 2018 wordt journalist Herman Vuijsje door de gemeente Haarlemmermeer benaderd om een boek te schrijven over het project.

Vuijsje publiceerde in 2014 al het boek ’Het Ringvaartgevoel’, over zijn belevenissen tijdens een wandeling over de 64 kilometer lange ringdijk van Haarlemmermeer. De Amsterdammer kent de poldergemeente daardoor goed

Lees hier De bomen, het bos en de polder

Afgesproken wordt dat hij een journalistiek boek gaat maken vanuit een positieve grondhouding, maar met ruimte voor kritische geluiden. Samen met de gemeente wordt bepaald wie hij gaat interviewen.

Tijdens de slotbijeenkomst van Hoofddorp Centraal op 3 oktober 2018 houdt Vuijsje een lezing over het project, waar enthousiast op wordt gereageerd. Later die maand levert hij zijn concepttekst in.

Het boek over Hoofddorp Centraal dat niet werd gepubliceerd
Feestelijke opening nieuwe route en trapveldje Hoofddorp-Centraal.
© Foto United Photos

Er worden in overleg enkele wijzigingen aangebracht. Vuijsje legt aan alle geïnterviewden hun tekst voor en krijgt van allemaal een akkoord – alleen van de projectwethouders Marjolein Steffens en Adam Elzakalai komt geen reactie.

Daarna hoort Vuijsje niets meer. „De ene keer had men geen tijd, daarna was iedereen met de raadsverkiezingen bezig, daarna weer met de formatie van een college van B en W, enzovoorts. Inmiddels was mijn rekening al betaald. Begin februari kreeg ik van een contactpersoon de melding dat deze ’zich niet herkent in de huidige tekst’ en dat ’publicatie in deze vorm niet aan de orde kan zijn’. Daarop heb ik in overleg opnieuw een aantal passages aangepast. De reactie was: ’Dit is precies wat ons voor ogen stond, echt super’. Vervolgens hoorde ik wederom niets meer.”

Voorbeeld

Hoofddorp Centraal moest een baanbrekend participatieproject worden waarmee Haarlemmermeer het voorbeeld zou geven aan heel Nederland. In een oude gymzaal aan de Prins Hendriklaan werden bijeenkomsten gehouden waar iedereen alles mocht zeggen.

Het boek over Hoofddorp Centraal dat niet werd gepubliceerd
....toen er al leegstand was op Beukenhorst-West.
© foto’s hdcmedia

Doel was om er samen uit te komen. Dat is ten dele gelukt. Wel voor de wandelroute tussen het Hoofddorpse centrum en het NS-station. Die is inmiddels voorzien van nieuw wegdek, bankjes, een extra brug en andere elementen. Nog niet voor de tennisvereniging die in het gebied aanwezig is met banen en een tennishal.

Hyde Park

Maar er gebeurde nog iets anders. De route van Hoofddorp Centraal loopt door kantorenpark Beukenhorst-West, dat met grote leegstand kampte. De vastgoedeigenaren werden bij het participatieproject betrokken. Maar toen de economie weer aantrok, lag er tot ieders verrassing opeens een plan om daar Hyde Park te realiseren: kantoren slopen en een stadswijk met hoogbouw en 3800 appartementen.

Een plan waar Hoofddorp zich mee kan profileren en waar de gemeenteraad van Haarlemmermeer trots mee instemde. De snelheid waarmee dit plan ’door de procedure’ ging heeft iedereen verrast. Niet alleen de projectontwikkelaars die het gaan realiseren, maar ook omwonenden die de gevolgen ervan zullen ondervinden. De route die dit plan volgde, vertoont geen enkele overeenkomst met het open participeren in Hoofddorp Centraal.

Het boek over Hoofddorp Centraal dat niet werd gepubliceerd
Slopers actief op Beukenhorst-West.
© Foto Kees van der Veer

Vuijsje schrijft ook over Hyde Park in zijn bij de gemeente ingeleverde manuscript. „Op een evenwichtige manier”, zegt hij. „De bezwaren tegen het plan komen aan bod, maar ook de mensen die er graag willen gaan wonen.” Vuijsje wil het boek alsnog gepubliceerd zien. „Ik heb er met veel plezier aan gewerkt, ik ben er trots op. Het is een veelzijdig verslag van de gebeurtenissen en het laat bovendien zien hoe ver je kunt gaan met inspraak.”

Doelgroep

De gemeente Haarlemmermeer laat in een reactie weten: ’Dat we (nog) niet tot publicatie zijn overgegaan, is omdat bij de tekst (nog) geen duidelijke doelgroep past. De toekomstige bewoners van Hyde Park bijvoorbeeld, zo denken wij, zitten niet te wachten op een boekje dat handelt over het open proces dat aan de ontwikkeling van het gebied tussen station Hoofddorp en het centrumgebied vooraf ging. Het boekje in een bepaalde oplage laten drukken en uitbrengen, kost geld en als er (nog) geen duidelijk doel is, heeft publiceren niet onze hoogste prioriteit.’

Het nieuwe college van B en W moet hierover een besluit nemen. ’Wij weten op dit moment nog niet waarvoor wij de tekst van de heer Vuijsje willen en kunnen gebruiken. Het bestuur moet daarover worden geadviseerd en vervolgens valt er een besluit.’

Intussen is Vuijsje het aandringen zat. „We zijn bijna een half jaar verder. De mensen die ik heb geïnterviewd benaderen mij met de vraag waar het verhaal blijft. Ik voel me tegenover hen, na hun welwillende medewerking, heel ongemakkelijk. Ik heb het vertrouwen verloren dat de gemeente ooit tot publicatie overgaat. De gemeente ontkent onze afspraak dat het om een volwaardig journalistiek product gaat en heeft tot twee keer toe bij mij een gewillig oor gevonden voor het aanbrengen van wijzigingen. Er is nooit gereageerd op mijn verzoek om de citaten van de wethouders te accorderen en de gemeente houdt me zo lang aan het lijntje dat de tekst begint te verouderen.”

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.