Premium

Seksclub in voormalige tapasbar IJmuiden, gemeente zorgt voor voldoende parkeerplaatsen

Seksclub in voormalige tapasbar IJmuiden, gemeente zorgt voor voldoende parkeerplaatsen
In Trawlerkade 16 (grijze pand) moet de seksclub komen.
© foto Ron Pichel
IJmuiden

Bij de gemeente Velsen zijn drie reacties ingediend op de komst van een seksclub aan de Trawlerkade in IJmuiden. Deze reacties hebben niet geleid tot aanpassing van de plannen laten de burgemeester en wethouders weten. In de voormalige Tapasbar El Puerto mag een seksclub komen, al moet de aankomend uitbater wel nog een exploitatievergunning aanvragen.

Uit de reacties op de plannen komt de vrees voor criminaliteit naar voren. Ook zijn indieners bang voor overlast rond de toekomstige seksclub. Dit zijn volgens de gemeente geen dingen die meespelen bij het afwegen van de ruimtelijke belangen. Ze worden wel meegenomen in het traject voor het aanvragen van een exploitatievergunning, schrijft het college.

Naast overlast en de angst voor criminaliteit is er ook de vrees voor parkeerproblematiek. ,,Onderzoek heeft uitgewezen dat er voldoende parkeerplaatsen zijn en er geen parkeeroverlast te verwachten valt’’, schrijft het college daarop. De plannen hoeven op dit punt niet aangepast te worden. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente zijn regels en kaders gesteld om overlast (zoveel mogelijk) te voorkomen. De aankomend uitbater moet ook nog een vergunning aanvragen om het pand als seksinrichting te gebruiken, daarbij wordt zowel naar de APV gekeken als naar het gemeentelijke prostitutiebeleid.

Criminaliteit

Om de kans te verkleinen dat vanuit de seksinrichting criminele activiteiten worden gefaciliteerd, wordt de aanvraag ook nog getoetst aan de wet Bibob. Bij een redelijk vermoeden dat de vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten, wordt de vergunning geweigerd. Ook werkt de gemeente samen met de politie, de Veiligheidsregio Kennemerland en de GGD om onder meer de openbare orde, de veiligheid en de volksgezondheid in de gaten te houden. ,,De gemeente en de politie zullen regelmatig de vergunningvoorschriften controleren’’, schrijft het college. Daarbij worden zowel de regels van de APV als die in het prostitutiebeleid bekeken. Bij overtreding van de regels zal de gemeente optreden, schrijven de bestuurders. ,,De op te leggen sanctie of herstelmaatregel is afhankelijk van de ernst van de overtreding.’’

In de regelgeving voor het havengebied zijn maximaal twee seksinrichtingen toegestaan. Als de gemeente toestaat om in het pand nabij de Vissershaven een seksclub te openen, dan mag het pand uit 1903 niet vergroot worden voor de nieuwe activiteiten. Eerder zat in het havengebied een seksclub aan de Loggerstraat, Sin City.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.