Premium

Agrariërs en natuurorganisaties strijden samen voor meer biodiversiteit, plan kost provincie 90 miljoen euro

Agrariërs en natuurorganisaties strijden samen voor meer biodiversiteit, plan kost provincie 90 miljoen euro
Bloemrijk grasland.
© Foto Henk van Bruggen
Heerhugowaard

Natuur- en milieuclubs, landbouworganisaties en onderwijsinstellingen in Noord-Holland hebben samen een plan gemaakt om de provinciale biodiversiteit te herstellen.

De organisaties, waaronder Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, LTO Noord en het Clusius College, geven als eerste provincie invulling aan het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het plan wordt woensdagavond overhandigd aan lijsttrekkers tijdens een verkiezingsdebat in Amsterdam.

Het plan heeft betrekking op de Noord-Hollandse landbouw- en natuurgebieden, tezamen goed voor zeventig procent aan van het landoppervlak in de provincie. Het is de bedoeling dat twee derde van de agrariërs wordt verleid om maatregelen te nemen die leiden tot herstel van het bodemleven, de insectenstand en de vogelpopulatie.

Verleid

Rona Uitentuis, voorzitter LTO Noord, afdeling Noord-Holland, verwacht dat agrariërs graag meedoen als ze hiertoe worden verleid en als de bedrijfsrisico’s worden afgedekt door in eerste instantie een bijdrage van de provincie en daarna door hogere prijzen voor de agrarische producten.

,,Een herstel van de biodiversiteit leeft in de maatschappij en ook onze afnemers willen hier graag mee verder. Het is ook niet leuk als boeren steeds de zwarte piet krijgen. Nu proberen we ons gezamenlijk sterk te maken tegen grote marktpartijen. Als we een betere prijs krijgen, kan er een hoop.’’

In het plan staat dat het areaal agrarisch natuurbeheer wordt uitgebreid met biodiversiteitsmaatregelen op 15.000 hectare. Agrarische bouwplannen zouden minimaal eens in de vier tot zes jaar met rust worden gelaten en ook zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over ecologisch slootbeheer. Uitentuis hoopt onder meer dat natuurlijke gewasbeschermers als zweef- en gaasvliegen terugkomen, die effectief zijn tegen luis. ,,Als die er zijn, heb je minder gewasbescherming nodig. Dat scheelt de boeren ook weer geld.’’

Huidige tempo

Naast de maatregelen om de landbouw te verduurzamen, vindt directeur Ernest Briët van Landschap Noord-Holland het van groot belang dat het Natuur Netwerk Nederland in 2027 is afgerond. ,,In het huidige tempo gaat het niet lukken.’’ Daarnaast moet biodiversiteit altijd een rol spelen in ruimtelijke plannen. ,,Belangrijk is ook dat toekomstige boeren les krijgen in biodiversiteit. Daar is het Clusius College mee bezig.’’

Een van de doelen van het plan is dat alle Noord-Hollandse natuurgebieden een 8 scoren als wordt gekeken naar de kwaliteit. Ook pleiten de initiatiefnemers voor actieplannen. Zo moeten vissen weer succesvol kunnen migreren tussen Waddenzee en IJsselmeer en zou er langs de kust een nieuw strandreservaat moeten komen. Verder moeten er langs de IJssel- en Markermeerdijken betere kansen komen voor vissen en waterplanten door zachtere overgangen tussen water en land.

Reserves inzetten

Volgens de initiatiefnemers is de komende vier jaar in totaal een bijdrage van 90 miljoen euro nodig van de provincie. Uitentuis: ,,Als je kijkt naar de verkiezingsprogramma’s dan verwacht ik dat hier budget voor is. Ook al omdat de bijdrage van de provincie zal worden afgebouwd.’’ Briët rekent erop dat er voldoende geld beschikbaar is als de politieke wil er is. ,,De provincie heeft een fors eigen vermogen. Ze kunnen ook een bedrag uit de reserves inzetten.’’

Een kleine uitvoeringsorganisatie moet de voortgang bewaken van het Noord-Hollandse Deltaplan. Ook zal deze zich inzetten voor duurzaam verdienmodel. Bijvoorbeeld door de samenwerking aan te gaan met zuivelfabrieken en supermarktketens.

Meer nieuws uit Regio

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.