Storm van klachten over afwijkende nachtvluchten Schiphol

Een start van Martinair op 12 april om 23:31 uur leverde 73 klachten op.
© foto martinair
Schiphol

Nachtvluchten die een afwijkende route namen over Amsterdam en Amstelveen hebben het afgelopen jaar geleid tot een storm van klachten. Specifiek over de zwaar beladen jumbo’s 747-400.

Dat ziet Sandro Broeke als een van de verklaringen voor de gestegen klachtenstroom over Schiphol. Broeke is manager van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

Voor het tweede opeenvolgende jaar is het aantal mensen dat een klacht indiende fors toegenomen. Van 5.927 in 2016 naar 8.450 in 2017 en 11.365 vorig jaar.

Deze bewoners dienden samen 121.059 klachten in tegen 82.092 het jaar ervoor. Bij deze cijfers zijn de 44 echte veelklagers, die samen 151.460 meldingen deden, nog buiten beschouwing gelaten.

De stijging van het aantal klachten is niet het gevolg van meer vluchten, want dat aantal steeg nauwelijks. Ook was er zelfs minder onderhoud aan banen dan in 2017.

„De Polderbaan lag er in het voorjaar wel drie weken uit. Dat is toch een belangrijke baan. Dat geeft elders dan extra overlast. Maar de piek zat in juli toen de Polderbaan er onverwacht tien dagen uit lag omdat een taxibaan was verzakt. Daar was een spoedreparatie nodig.”

Mooi weer

Die tien dagen trokken drieduizend mensen aan de bel. Daarbij was 15 juli de klapper met duizend melders. Dat kwam mede door het uitzonderlijk mooie weer, waardoor bewoners veel buiten zijn en ramen open hebben staan. Maar het echte probleem blijkt het nachtelijk baangebruik te zijn.

In de nacht worden in principe alleen de Polderbaan en Kaagbaan gebruikt. „Bij werkzaamheden wordt toestemming gevraagd om de Zwanenburgbaan te gebruiken. Nu was er acuut een probleem. Maar voor je die toestemming hebt van het ministerie, ben je weken verder.”

Daar kwam bij dat in die periode de wind vooral uit het noorden kwam. Er moest dus naar het noorden toe worden gestart.

„De enige baan waar naar kon worden uitgeweken was de Kaagbaan. Daar mag je ook naar het noorden starten. Daar is geen ontheffing voor nodig. Alleen gaan de vliegtuigen in de late avond en nacht dan over de dichtbebouwde delen van Amsterdam en Amstelveen. Uit die gebieden kwamen de meeste klachten. Daarbij zagen we dat de pieken zaten bij de starts van de jumbo’s 747-400”, laat Broeke de top tien van vluchten met de meeste klachten zien.

Die jumbo’s zijn bij KLM in gebruik voor zowel passagiers als vracht en bij maatschappijen die alleen vrachtvluchten uitvoeren. Vaak zijn het toestellen die zwaar beladen zijn en daarmee niet snel stijgen. Ook is de 747-400 een verouderd type vliegtuig. Overdag leveren deze vluchten nauwelijks klachten op, maar wel aan het eind van de avond en in de nacht.

Regelgeving

De calamiteit van de Polderbaan laat volgens Broeke zien dat in de regelgeving voor het baangebruik nog een lacune zit. Eigenlijk had de Zwanenburgbaan moeten worden gebruikt als uitwijk in plaats van de Kaagbaan in noordelijke richting.

„Maar ook bij de Zwanenburgbaan zou de uitvliegroute in de nacht moeten worden aangepast. Ook daar buigen ze na de start af en vliegen pal over Amsterdam. Eigenlijk moeten ze eerst verder doorvliegen en dan pas een bocht maken”, stelt Broeke voor. Overigens zijn onder alle startbanen de klachten gestegen, maar was de stijging in Amsterdam en Amstelveen het grootste.

Media

De enorme klachtenstijging afgelopen jaar komt volgens Broeke behalve door het baanonderhoud, het vele noordelijk gebruik van banen en het zomerse weer, ook door alle media-aandacht.

„Er is veel discussie over Schiphol en Lelystad. Dat maakt bewoners alerter. We kregen ook veel nieuwe klachten uit het oosten van het land, het noorden en Zeeland. Gebieden waar de vliegtuigen op gemiddeld vijf kilometer hoogte over komen. Dat is van een heel andere orde dan in Aalsmeer of Zwanenburg. Misschien hebben ze echt last of willen ze alleen een politiek statement maken, maar het is wel opvallend.”

Alders: Luchtvaartsector kan meer tegen herrie doen

Geen Schipholoverleg met mes op tafel

https://www.bezoekbas.nl/

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.