Premium

Veel meer klachten over herrie Circuit Zandvoort

Zandvoort

In opdracht van de gemeente Zandvoort start de Omgevingsdienst IJmond met ’nauwgezette’ geluidmetingen bij woningen in plaatsen rond Circuit Zandvoort. Aanleiding is een forse stijging van het aantal klachten.

,,We willen checken of de manier van meten zoals die is vastgelegd in de vergunning nog werkt’’, zegt burgemeester Niek Meijer van Zandvoort. ,,Het lastige is dat het kader voor de geluidsnormen in de vergunning is geobjectiveerd, terwijl het bij klachten altijd gaat om de beléving. Subjectief dus.’’

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.