Premium

Provincie over stofoverlast IJmond: ’We zijn te onzichtbaar geweest’

Provincie over stofoverlast IJmond: ’We zijn te onzichtbaar geweest’
Het bedrijf Harsco verwerkt voor Tata Steel verschillende soorten slak. Dat is een restproduct bij de staalproductie dat de staalmaker opnieuw wil gebruiken. Bij het leeggieten van de slakpannen ontstaan stofemissies.
© Foto Heleen Vink
IJmond

De IJmondgemeenten, de provincie Noord-Holland en de GGD zijn geschrokken, maar niet verbaasd over het gebrek aan vertrouwen dat ze genieten bij inwoners van de IJmond. ,,Daardoor voelen wij ons als GGD aangesproken’’, laat woordvoerder Arnoud Jansen van Veiligheidsregio Kennemerland weten. ,,Iedere inwoner die weinig of geen vertrouwen heeft in de GGD, is er voor ons één te veel.’’

,,Wij merken dat wij als bevoegd gezag onvoldoende zichtbaar zijn’’, laat gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Adnan Tekin weten via zijn woordvoerder Saida Ahyad. ,,Om die reden gaan wij meer communiceren over het toezicht en de handhaving. Ook zullen wij investeren in een beter vindbaar meldpunt. We doen dit in overleg met de gemeenten, GGD en bewoners.’’

Tekin verwacht veel van het project Hollandse Luchten. ,,Dit is een project waarbij bewoners zelf met sensoren de luchtkwaliteit (fijnstof en stikstofdioxide) kunnen monitoren. ,,In totaal zullen er 100 tot 120 sensoren in het gebied worden geplaatst en betrekken we actief de inwoners van de IJmond om samen met ons te meten.’’

Provincie over stofoverlast IJmond: ’We zijn te onzichtbaar geweest’

Volgens woordvoerder Isabelle Meltzer van Tata Steel zijn er dankzij maatregelen van het bedrijf sinds eind november 2018 geen grafietemissies meer geweest. ,,Wel zien we dat er nog klachten over stof in het algemeen binnenkomen. De grootste oorzaak hiervoor ligt bij de verwerking van de zogenaamde converterslak. Ook daarvoor werken we aan een oplossing’’, zegt zij.

Verbetering

De gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk hebben gezamenlijk gereageerd op het onderzoeksresultaat, bij monde van wethouder Sebastian Dinjens (GroenLinks) van de gemeente Velsen. ,,De zorgen om de gezondheid en het gebrek aan vertrouwen dat wij daar als overheden iets aan doen, trekken wij ons natuurlijk aan’’, laat hij weten.

De gemeenten dringen aan op maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. ,,Er is druk van verschillende kanten en met verschillende ingrepen; van gesprekken, tot brieven, tot zienswijzen, tot dwangsommen. Daarmee gaan we langzamerhand een verandering en verbetering zien.’’

Van de klachten die Tata Steel ontving in 2018 ging 85 procent over stof, 12 procent over geur en 3 procent over geluid, zegt Meltzer.

,,We informeren de omgevingsdienst dagelijks over het aantal en het soort klachten dat bij ons is binnengekomen. Ook worden wij door de omgevingsdienst geïnformeerd over de klachten die daar zijn gemeld. Ook krijgen we de meldingen op Stofmelder.nl doorgestuurd. Bij het opzetten van dit platform is overleg geweest met de makers om aan te geven welke informatie wij nodig hebben om klachtenonderzoek te doen.’’

Van de deelnemers aan de enquête zegt ongeveer een derde wel eens een klacht in te dienen. Bij het type klacht konden meerdere mogelijkheden worden aangevinkt. 85 procent klaagt over stofoverlast, 46 procent klaagt wel eens over geuroverlast en 24 procent over geluid.

De meeste mensen dienen hun klacht direct in bij Tata Steel (58 procent). Daarnaast klagen ze bij Omgevingsdienst IJmond (37 procent), de gemeente (30 procent) en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (20 procent). Zo’n 28 procent van de mensen gebruikte de website stofmelder.nl.

Provincie over stofoverlast IJmond: ’We zijn te onzichtbaar geweest’

Lees ook: Inwoners IJmond willen verhuizen om stofoverlast

en: IJmuidenaar treft vaker grofstof aan in woning dan noordelijke IJmonder

Meer nieuws uit Kennemerland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.