Milieuregels 27 keer overtreden door grafietregenveroorzaker Harsco

Bij het kiepen en verwerken van slak ontstaan vaak stofwolken bij Harsco, waarmee de milieuregels worden overtreden.© foto Bart Vuijk

Bart Vuijk
Wijk aan Zee

Gedeputeerde Adnan Tekin gaat het kabinet aanspreken op de fiscale aftrekbaarheid van dwangsommen. IJmuider Courant onthulde dat de aan slakverwerker Harsco opgelegde dwangsommen het bedrijf juist een belastingvoordeel opleveren. Tekin toont zich hier ’erg verbaasd’ over.

De gedeputeerde schrijft dit in zijn weblog op de website van de provincie. Die gaat bijna helemaal over de grafietoverlast in Wijk aan Zee, veroorzaakt door Tata Steel en Harsco, gevestigd op het terrein van Tata Steel in IJmuiden.

Tekin schrijft: ,,Wat mij overigens erg verbaasd heeft de afgelopen weken, is dat opgelegde dwangsommen fiscaal aftrekbaar zijn. Dit heeft het Rijk ooit besloten maar ik vind dat maatschappelijk onverantwoord.

Het kan niet zo zijn dat de ene overheid een boete oplegt en int en dat een andere overheid een belastingvoordeel hierover geeft. Hier wil ik iets tegen doen en ik zal dan ook het kabinet hierop aanspreken.’’

Slakverwerkingsbedrijf Harsco heeft sinds 1 november 27 keer de milieuregels overtreden, zo heeft Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied geconstateerd.

Het bedrijf moet evenzoveel dwangsommen van vijfduizend euro betalen, oftewel 135.000 euro. Bij dertig dwangsommen volgt waarschijnlijk een nieuwe maatregel om het bedrijf te dwingen een einde te maken aan de stofregens die vooral in Wijk aan Zee neerdalen.

Slakpannen

Harsco, gevestigd bij Tata Steel, heeft inmiddels al maatregelen getroffen om stofoverlast te voorkomen.

Er zijn meer slakpannen in gebruik genomen, zodat het kokendhete slak langer kan afkoelen voordat het wordt gestort in putten in de open lucht. Bij dat storten komen nogal eens grafietregens vrij, die door de wind naar Wijk aan Zee worden geblazen en daar glinsterende en zwarte neerslag achterlaten.

De Omgevingsdienst heeft de laatste weken geleidelijk steeds minder dwangsommen opgelegd. Niet omdat er minder is gecontroleerd, maar omdat Harsco maatregelen heeft getroffen en ook omdat het veel heeft geregend, legt de dienst uit.

Tekin meldt dat hij nadenkt over nieuwe maatregelen tegen Harsco.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.