Dijken sluizencomplex IJmuiden te laag

Susanne Moerkerk
IJmuiden

De dijken bij het sluizencomplex in IJmuiden zijn te laag om het land in de toekomst te behoeden voor overstromingen. Rijkswaterstaat gaat de dijken daarom tussen 2020 en 2024 versterken.

Met enige regelmaat worden alle Nederlandse dijken getoetst. Uit deze analyse is nu gebleken dat de steenbekleding van de dijken niet aan de wettelijke eisen voldoet. Ook zijn de dijken te laag als getest wordt op de toekomstige zeespiegelstijging en de hoogte van de golven.

Op 8 januari houdt Rijkswaterstaat van 19 tot 21.30 uur een informatieavond voor omwonenden en geïnteresseerden in Hotel Augusta. Er wordt tekst en uitleg gegeven over het dijkversterkingsproject dat in 2017 is gestart. Ook worden de resultaten van het onderzoek naar de dijken bij het sluizencomplex besproken en komt Rijkswaterstaat met een planning voor de werkzaamheden. Rond 19.30 uur is er een centrale presentatie; bezoekers kunnen vragen stellen en reageren op het ontwerp en het projectplan.

De dijkversterking maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Rijkswaterstaat en de waterschappen voeren de komende jaren maatregelen uit om de primaire waterkeringen in Nederland aan de veiligheidsnormen te laten voldoen. Zowel aan de huidige normen, als die van de toekomst. Dit programma is onderdeel van het nationale Deltaprogramma.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.