Premium

Haarlem vindt controle van Airbnb’s ’ingewikkeld’

Advertenties op de website van Airbnb op een tablet en smartphone.© Archieffoto

Arthur de Mijttenaere
Haarlem

Het is ’ingewikkeld’ om te controleren of Haarlemse Airbnb’s meer dan dertig dagen per jaar te huur zijn. Dertig dagen is het in deze stad afgesproken maximumaantal.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.