Weer twee dwangsommen erbij voor grafietregenveroorzaker Harsco, nu 26

Het vloeibaar uitgieten van roza-slak bij Harsco.© Archief

Bart Vuijk
Wijk aan Zee

Slakverwerkingsbedrijf Harsco in Velsenr-Noord heeft er de afgelopen zes dagen twee dwangsommen van 5000 euro bij gekregen van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De boetebedragen zijn opgelegd voor overtreding van de milieuvergunning. Het aantal dwangsommen komt daarmee op 26.

In totaal kunnen er maximaal dertig dwangsommen worden opgelegd. Het plafond is dus op vier dwangsommen na bereikt.

Harsco krijgt de dwangsommen voor het veroorzaken van stofwolken bij de stort van slak, afkomstig uit de staalfabriek van Tata Steel. Officieel mag er geen stof te zien zijn op meer dan twee meter ’uit de bron’.

De afgelopen anderhalf jaar echter waait van Harsco veel stof helemaal naar Wijk aan Zee, zo’n 700 meter verderop, en soms naar IJmuiden op 2,3 km afstand. Vooral het stof van roza-slak valt op door zijn glinsterende grafietdeeltjes.

Inwoners van Wijk aan Zee zijn zeer bezorgd over hun gezondheid door de ’grafietregens’.

De dwangsomperiode ging in op 1 november en het plafond werd vastgesteld op 150.000 euro. Een antwoord op de vraag wat er gebeurt als dat bedrag wordt bereikt, wil noch de Omgevingsdienst, noch de provincie als toezichthouder van de milieuvergunning geven. Wel laat de Omgevingsdienst doorschemeren dat er gedacht kan worden aan een nieuwe, hogere dwangsom.

In principe kan de provincie het bedrijf sluiten. Dat gebeurt als een last onder dwangsom wordt genegeerd en de overtredingen blijven doorgaan.

Harsco negeert de dwangsom echter allerminst. In samenwerking met Tata Steel zijn al flink wat maatregelen getroffen om de stofoverlast te verminderen.

Volgens gedeputeerde Adnan Tekin van de provincie is dat ook goed te zien aan het lagere aantal dwangsommen dat de afgelopen weken is opgelegd. Veel heil wordt verwacht van een overkapping van de activiteiten. De hiervoor benodigde hal is echter pas op zijn vroegst in 2020 klaar.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.