Stofmelder.nl is online om Tata-klachten af te leveren

1 / 2
Bart Vuijk
Wijk aan Zee

De website stofmelder.nl is online. Wie overlast ervaart van grafiet, lawaai, stank of ander onheil dat van het terrein van Tata Steel komt, kan via deze website heel makkelijk bij alle bevoegde instanties tegelijk een officiële klacht indienen.

Het ligt in de bedoeling dat de website over korte tijd wordt aangevuld met een app, die voor de iPhone en Androidtelefoons gratis beschikbaar komt. Inmiddels is er via crowdfunding zoveel geld ingezameld - meer dan 2100 euro - dat deze app met alle mogelijke faciliteiten wordt ontwikkeld. Niet alleen kunnen er via de app klachten worden ingediend, ook wordt de informatie uit de klachten aan elkaar gekoppeld en in relatie gebracht met de metingen van het fijnstof door de GGD rondom Tata Steel. Maar dat is nog niet alles.

De crowdfundingactie is zo succesvol verlopen, dat software-ontwikkelaar Jan van Kampen een deel van het geld kan besteden aan de aankoop van fijnstofmeters die in het dorp worden geplaatst. De informatie dit dit oplevert, kan worden vergeleken en aangevuld met de metingen die de GGD verricht, en de metingen van de circa honderd fijnstofmeters die de provincie bij particulieren in de omgeving van Tata Steel wil laten neerzetten. Milieugedeputeerde Adnan Tekin beloofde afgelopen week ten overstaan van inwoners van de IJmond dat die meters er begin volgend jaar aan komen. De projectleider van de provincie heeft de initiatiefnemers van stofmelder.nl al beloofd om samen te werken, zodat een betrouwbaar beeld van (fijn)stofoverlast ontstaat.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.