Premium

Haarlemmermeer zet crisiskaart in voor aanpak psychische nood

Haarlemmermeer zet crisiskaart in voor aanpak psychische nood
Hoofddorp

Haarlemmermeer voert de crisiskaart in voor mensen met psychische nood. De kaart blijkt elders een effectief middel om te kunnen optreden voor verwarde personen.

In Haarlemmermeer raken per jaar honderden mensen in een lichte of zware psychische crisis.

Verontrustend voor henzelf, maar ook familie, vrienden, buren en hulpdiensten als die niet weten wat ze moeten doen of kunnen helpen. De crisiskaart biedt dan uitkomst. Daarop staat kort beschreven wat familie, omstanders of hulpdiensten moeten doen of juist niet moeten doen.

De gemeente heeft de organisatie Cliëntenbelang gevraagd de crisiskaart in Haarlemmermeer te introduceren.

De eerste aanvragen zijn al binnen. De crisiskaart is een korte weergave van het crisisplan dat mensen met psychische nood vaak al hebben. Samen met een ervaringsdeskundige wordt per persoon gekeken wat er in dat plan staat en wat er op de crisiskaart komt te staan.

De meeste kaarthouders bespreken en delen hun crisisplan met een behandelaar of hun huisarts. Zo wordt het onderdeel van hun medisch dossier en is het altijd opvraagbaar. Hulpdiensten zijn blij met de concrete aanwijzingen die op de crisiskaart komen.

Veel kaarthouders zijn er ook blij mee. Ze voelen zich beter op straat met zo’n kaart op zak. Het geeft een veilig en rustig gevoel dat alles is geregend in het geval ze in een crisis terechtkomen.

De inzet van ervaringsdeskundigen is van groot belang. Mensen kunnen tijdens een psychische crisis meestal hun gevoelens en wat ze precies willen, moeilijk verwoorden. Na een crisis kunnen ze dat vaak heel goed. Een ervaringsdeskundige kan goed begeleiden om dat te verwoorden.

De crisiskaart is alleen een oplossing voor mensen van wie bekend is dat ze in psychische nood kunnen verkeren.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.