Bewoners claimen minder vluchten Schiphol

KLM vervangt al de oude 747 door de moderne Dreamliners.

Frans van den Berg
Schiphol

De bewonersdelegatie in het Schipholoverleg heeft haar standpunt verhard. ,,In plaats van praten over groei na 2020 is een onmiddellijke drastische krimp nodig.’’

Dat stellen de bewoners in reactie op het uitbrengen van de Milieu Effect Rapportage. Daarin laat de luchthaven juist zien dat het aantal ernstig gehinderden nog fors binnen de maximaal toegestane overlast zit. ,,Dat is een sjoemel MER. Feit is dat het aantal gehinderde bewoners niet is gedaald maar juist is gestegen. Om te voldoen aan de afspraken is krimp noodzakelijk’’, stelt Matt Poelmans, al beseft hij zich dat dat heel lastig is.

,,Voorlopig in ieder geval geen groei. Eerst eens meer hinderbeperking. Minder nachtvluchten en beperking van het gebruik van de secundaire banen’’, doelt hij op de Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan die steeds vaker worden gebruikt.

Trein

De inzet bij de onderhandelingen met de luchtvaartsector en overheden, is dat de bewoners geen nieuwe vluchten willen. En om krimp toch mogelijk te maken willen ze meer inzetten op internationale treinen. Wanneer er vier vluchten naar Londen worden vervangen door een extra trein (een Eurostar biedt plaats aan 900 passagiers), ontstaat op Schiphol ruimte voor twee nieuwe vluchten. ,,Dan profiteert de omgeving van de twee geschrapte vluchten.’’

Maar zijn collega-onderhandelaar Kees van Ojik had het onlangs nog over een groei van de huidige 500.000 vluchten naar 515.000 of 525.000. ,,Dat getal is een eigen leven gaan leiden. Hij doelde op wat maximaal mogelijk is tot 2030 bij de inzet van stillere vliegtuigen en andere maatregelen. Dat komt niet in de buurt van de 580.000 vluchten waar de sector op rekent’’, legt Poelmans uit, die erkent dat een groot deel van de achterban beslist geen groei wil en zelfs op krimp aandringt.

De gemeente Amsterdam wil pas na 2023 praten over groei en Aalsmeer helemaal niet. De Bestuurlijke Regiegroep Schiphol (BRS), waarin provincies en gemeenten rond Schiphol zitten, wil pas over groei nadenken wanneer het huidige stelsel van baangebruik in wettelijke regeling is gegoten. Dat kan pas weer wanneer de MER definitief is, wat pas in de loop van 2019 het geval is.

Economie

De werkgroep Toekomst Luchtvaart heeft recent nog een rapport gemaakt. Daaruit blijkt dat het argument dat luchtverkeer uit economische noodzaak zou moeten groeien, niet geldt voor Schiphol. ,,Bij een permanente groeistop, kan Schiphol nog tientallen jaren de vraaggroei van zakelijke passagiers verwerken. Die zakelijke passagiers vliegen tussen de economische sectoren in Nederland en economische regio’s elders in de wereld. Daarop focust het beleid van de regering.’’

De werkgroep stelt dat deze zakelijke passagiers slechts een kwart van de stoelen bezetten, zodat er nog genoeg plek is voor toeristen en mensen die op familie bezoek gaan. ,,Meer capaciteit op Schiphol komt vooral terecht bij de snelgroeiende, extreem goedkope stedenvluchten. Die bieden weinig economische meerwaarde. Toch gebruikt de sector de nationale economie als argument om te blijven groeien. Het echte motief, de eigen omzetgroei, blijft onvermeld.’’

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.