Zandvoort pakt Airbnb aan

Arnold Aarts
Zandvoort

De gemeente Zandvoort wil de grootschalige verhuur van woningen aan toeristen drastisch beperken. Vanaf 1 januari gaan strenge regels gelden voor woningbezitters die onder meer gebruik maken van de website Airbnb.

Door het grootschalige verhuur van woningen krijgen Zandvoorters steeds meer te kampen met geluids-, parkeer- en stankoverlast. Het aantal klachten van bewoners neemt hand over hand toe.

Ook vindt de gemeente het zeer ongewenst dat woningen permanent van de markt verdwijnen. Beleggers kopen namelijk huizen op en verhuren die vervolgens het hele jaar aan toeristen. Daardoor wordt de huizenmarkt verziekt en wordt het voor starters steeds moeilijker een betaalbare woning te vinden.

In Zandvoort mogen woningen voortaan nog maar zestig dagen per jaar via Airbnb worden verhuurd, de helft van het huidige toegestane aantal. Ook moet iedereen die zijn huis aanbiedt op de website zich eenmalig aanmelden bij de gemeente. Een andere voorwaarde is dat de verhuurder hoofdbewoner is en dus ook staat ingeschreven op het betreffende adres.

Leefbaarheid

Door de zeer grote hoeveelheid Airbnb’ers staat de leefbaarheid in woonwijken onder druk. In tegenstelling tot hotels en pensions hoeven de Airbnb-woningen niet te voldoen aan allerlei eisen op het gebied van milieu en veiligheid.

Om te zorgen dat het nieuwe beleid wordt nageleefd, heeft de gemeente strenge sancties ingesteld op overtreding van de regels. Er kan direct een boete worden opgelegd, tot maximaal twintigduizend euro.

De gemeente benadrukt dat de nieuwe regels niet gelden voor een bed and breakfast aan huis (met een aanwezige hoofdbewoner), zoals in Zandvoort al decennia lang gebruikelijk is. Dat mag nog steeds het hele jaar door. De gemeente vindt het geen probleem dat ’particulieren een graantje meepikken van de economische voordelen van wonen bij de zee’.

Ook geldt een soepeler beleid voor woningen boven winkels en horecapanden in het centrum van de badplaats. Dat mag nog steeds 120 dagen per jaar, net als nu.

Winters

De betrokken ondernemers hebben kenbaar gemaakt de inkomsten uit verhuur nodig te hebben om de commercieel stille winters te overleven. De gemeenteraad gaat zich op 20 november buigen over het voorstel van B en W.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.