Ultrafijnstof ook door taxiënd vliegtuig

Ultrafijnstof ook door taxiënd vliegtuig
Belangstellenden willen met eigen ogen kijken hoe er wordt gemeten.
© Foto HMC
Hoofddorp

Taxiënde vliegtuigen dragen bij aan de verspreiding van ultrafijnstof. Dat is een eerste uitkomst van een grootschalig onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van ultrafijnstof rond Schiphol’ dat in 2021 moet zijn afgerond.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), GGD Amsterdam en onderzoeksinstituut ECN zijn nu bezig met het toetsen en verbeteren van een rekenmodel dat in de toekomst kan worden gebruikt. Om te kijken hoe dit model werkt, worden allerlei metingen uitgevoerd rondom de luchthaven. Bijvoorbeeld op de parkeerplaats van een begraafplaats in Hoofddorp. Enkele omwonenden, lokale politici en het Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) waren daar maandagmorgen om het meten van het ultrafijnstof met eigen ogen te aanschouwen.

Naast de geluidsoverlast van vliegtuigen is ultrafijnstof immers een grote bron van zorg. Volgens Kröger zou eerst meer duidelijk moeten zijn over de gezondheidseffecten van het ultrafijnstof voordat er kan worden gesproken over de groei van het aantal vliegtuigen dat op Schiphol landt en opstijgt.

Ultrafijnstof ook door taxiënd vliegtuig
Gerard Kos laat de meetapparatuur zien.
© Foto HMC

Gerard Kos van ECN laat zien hoe een meetapparaat werkt. Door een slang komt de lucht naar binnen waarna de grotere fijsntofdeeltjes worden tegengehouden. De kleinere ultrafijnstofdeeltjes worden wel doorgelaten. Ze krijgen een speciale behandeling met een goedje zodat ze kunnen worden gemeten. ,,We zien nu veel deeltjes van 20 nanometer. Dat is typisch iets wat van vliegtuigen afkomstig is’’, zegt hij.

Een omwonende wil weten of ook kan worden gemeten welk type vliegtuig de meeste ultrafijnstof uitstoot, maar Kos laat weten dat dit niet deel uitmaakt van het onderzoek. Wel wordt gekeken welke baan er wordt gebruikt en wat de weersomstandigheden zijn.

Volgens Marieta Voogt van het RIVM bestaat het meetonderzoek uit twee campagnes. De eerste is al afgerond. ,,We hebben op verschillende afstanden van de taxibaan naar de Polderbaan gemeten om te beoordelen of we in ons rekenmodel ook rekening moeten houden met taxiënde vliegtuigen. We hebben geconstateerd dat zij ook bijdragen aan de verspreiding van ultrafijnstof.’’ Het komende half jaar wordt er op andere plekken gemeten om te kijken hoe het ontwikkelde rekenmodel zich verhoudt ten opzichte van de metingen.

C. Loots uit Badhoevedorp maakt zich wat zorgen over het gebruik van rekenmodellen. ,,Bij de geluidsoverlast wordt nog steeds gebruik gemaakt van verouderde rekenmodellen’’, zegt hij.

Naast de metingen worden nog enkele studies uitgevoerd. Zo loopt er een onderzoek op twee basisscholen in de nabijheid van Schiphol waarbij wordt gekeken naar de longen van de kinderen. En dit voorjaar worden enkele testen uitgevoerd met vrijwilligers terwijl ze bloot worden gesteld aan grotere hoeveelheden ultrafijnstof. Ook wordt het rekenmodel gekoppeld aan gegevens over gezondheid van het CBS, zodat op basis daarvan conclusies over de lange termijn effecten van ultrafijnstof op de gezondheid kunnen worden getrokken.

fijnstof.pdf

Meer nieuws uit Nieuws

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.