De ziekte van Weil rukt op

1/2
Amsterdam

De ziekte van Weil die vooral door ratten wordt overgedragen op mensen is in opmars. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal patiënten steeg van 31 in 2011 tot 86 vorig jaar. Bijna een verdrievoudiging zo blijkt uit ’de Staat van Zoönosen’ van het RIVM. Dat is inclusief mensen die de ziekte oplopen in het buitenland. Als de focus wordt gelegd op mensen die de infectie in Nederland oplopen, dan is de groei nog onstuimiger: van 9 in 2011 naar 44 in 2015 met in 2014 zelfs een piek van 60. Ook in omringende landen als Duitsland, Frankrijk en België is een stijging gesignaleerd.

De ziekte van Weil rukt op

Kitty Maassen van het RIVM vermoedt dat klimaatinvloeden effect hebben. ,,Het lijkt er op dat door de zachte winters ratten, maar ook de ziekteverwekkers in het warmere water beter overleven.’’ Maassen is voorzitter van het signaleringsoverleg zoönosen dat maandelijks bijeenkomt om nieuwe signalen te bespreken van dierziekten die de mens bedreigen.

Het RIVM onderzoekt op dit moment of de bacterie die de ziekte veroorzaakt, beter overleeft in bepaalde grondsoorten. Ook wordt onderzocht of mensen meer risico lopen in gebieden waar meer ratten voorkomen.

De toename kan ook worden veroorzaakt doordat meer wordt gezwommen in open water en ook bij prutraces (mudraces) kan de ziekte worden opgelopen. Er zijn ook werkgerelateerde gevallen zoals bij hoveniers, veehouders en muskusrattenbestrijders.

De ziekte van Weil is een ernstige vorm van leptospirose. De ziekmakende bacteriën komen via rattenurine (en ook urine van muizen) in water of modder terecht en kunnen mensen besmetten via mond, neus, ogen of wondjes.

De ziekteverschijnselen variëren van milde griep tot dodelijke vormen met verschijnselen van geelzucht, nierfalen en bloedingen. Omdat de ziekte eigenlijk een tropische ziekte is, wordt deze vaak niet herkend door huisartsen.

In Nederland blijft het meestal bij koorts, spierpijn, hoofdpijn, koude rillingen, diarree, braken en verminderde urineproductie.

Meer nieuws uit Nieuws