Wateroverlast en hitte nog onderschat

Wateroverlast en hitte nog onderschat
Straten in Zwanenburg staan nu al regelmatig blank.
© foto Michel van Bergen
Den Haag

Wateroverlast door hevige regenbuien en hitte zijn een nog onderschat probleem. Daarom moeten alle gemeenten binnen enkele jaren een stresstest ondergaan en daarna maatregelen nemen. Ook burgers moeten aan de slag.

De beelden van de laatste weken zijn duidelijk: ondergelopen tunnels, straten die blank staan en boeren die hun oogst zien verrotten. ,,Maar we zijn al weer vergeten dat we ook bruggen moesten koelen vanwege de hitte. De verwachting is dat het weer alleen maar extremer wordt met hitte en droogte, maar ook met superstormen en enorme stortbuien. Daar moeten we ons land beter op gaan inrichten’’, benadrukt minister Melanie Schultz dinsdagmiddag bij de presentatie van het Deltaprogramma 2018.

Sneller

In het programma staan de maatregelen tot 2050 om de dijken veiliger te maken, de rivieren meer de ruimte te geven en het zoet water te beschermen. ,,Ik had niet gedacht dat we nu al een apart actieprogramma nodig hebben om de gevolgen van hitte en regen op te vangen. Met het weer van 2050 hebben we nu al te maken’’, vult Deltacommissaris Wim Kuijken aan.

Dat wordt overigens een heel ander programma. Bij dijken en rivieren ligt vooral een rijksoverheidstaak, bij hitte en regen draait het vooral om waterschappen, gemeenten, bedrijven en burgers. ,,Natuurlijk wordt daar al jaren op ingespeeld. Met grotere riolen, opvangbassins en pompen. Maar dat is niet voldoende en niet niet dwingend genoeg. Nu moeten voor alle 388 gemeenten stresstesten worden gemaakt. Daarvoor zijn 3-d modellen beschikbaar. Je kan dan een enorme bui simuleren. Dat in een uur tijd even 50mm regen valt. Daarbij kunnen we dan tot op postcode niveau zien waar problemen ontstaan’’, legt Kuijken de aanpak uit.

Wateroverlast en hitte nog onderschat
Deltacommissaris Wim Kuijken.
© foto pr

De provincies Noord- en Zuid-Holland hebben daarbij andere problemen dan bij voorbeeld Twente. ,,De Randstad ligt al laag, met veel polders en rivieren, maar ook veel bebouwing. Bovendien is in veengebieden nog altijd sprake van bodemdaling. Daarmee is het gebied extra kwetsbaar’’, meent de Deltacommissaris. De afgelopen jaren is al afgesproken dat vitale installaties beter beschermd moeten worden tegen water zoals elektriciteitscentrales, fabrieken en infrastructuur.

Maar er zijn ook maatregelen nodig om te voorkomen dat woningen en bedrijven onder water komen en de oogst staat te verrotten. ,,Iedereen kan wat doen. Als de straat open gaat, moet je die na afloop anders inrichten. Dat het regenwater meer de bodem in kan. Bij nieuwbouw moet je daar ook meer rekening mee houden. En het tuincentrum kan beter de graszoden in de aanbieding doen dan de tuintegels. We hebben groene tuinen en daken nodig’’, suggereert minister Schultz.

Schade

Zonder maatregelen en met de snelle klimaatverandering, kan de schade wel eens enorm worden. Alleen al in de steden zal tot 2050 de schade oplopen tot zeventig miljard. Daar komt de schade op het platteland nog bij door zowel droogte als wateroverlast. Hitte raakt ook de gezondheid van vooral ouderen en jongeren. ,,Ook bij de bestrijding van hitte moet vooral aan meer groen worden gedacht. Natuurlijk is het lastig om daarvoor die ruimte te vinden, maar het is wel nodig’’, benadrukt Kuijken. In 2020 moet er per gemeente een plan van aanpak zijn. Van het rijk wordt gevraagd om jaarlijks 250 miljoen bij te dragen.

Meer nieuws uit Nieuws

Keuze van de redactie