Premium

Gedeputeerde Loggen: ’Potentie IJsselmeer benutten’

Gedeputeerde Loggen: ’Potentie IJsselmeer benutten’
Luchtfoto van de Marker Wadden.
© Archieffoto ANP
Haarlem

De provincies rond IJsselmeer gaan voor het eerst gezamenlijk aan de slag om de kansen in het gebied te benutten. ,,Het is een uniek gebied met een enorme potentie’’, zegt de Noord-Hollandse gedeputeerde Cees Loggen.

De provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Overijssel hebben gezamenlijk een gebiedsagenda vastgelegd.

,,Er gebeurt van alles rond het IJsselmeer’’, zegt Loggen. ,,Neem de ontwikkelingen op de Afsluitdijk, maar denk ook aan de versterking van de Markermeerdijken en de aanleg van de Marker Wadden. Het is verstandig om een integraal beeld te krijgen van wat er allemaal in het gebied gebeurt en dat provincies beleid op elkaar afstemmen. Je moet weten of projecten elkaar versterken of elkaar in de weg zitten.’’

Toeristen

Het gebied heeft volgens hem een enorme potentie. ,,Als zoetwaterbron. En er liggen ook voldoende kansen voor waterrecreanten. Denk aan de VOC-steden met hun rijke historie. De plaatsen aan het IJsselmeer vertellen een prachtig cultureel historisch verhaal. We moeten bedenken hoe we de toeristen van Amsterdam langs de Markermeerdijken naar het noorden krijgen. Maar je hebt ook de Oostvaardersplassen met hun natuurwaarden.’’

Om de economische kansen beter te benutten wordt onder meer onderzoek gedaan naar meer bootverbindingen.

Loggen: ,,We hebben veel geld gestoken in natuurversterking in het IJsselmeer, maar dan moet je het wel toegankelijk maken.’’ Ook moet een oplossing worden gevonden voor de groei van de waterplanten die zorgen voor overlast voor de waterrecreatiesector.

Als het aan de provincies ligt, wordt de beroepsvisserij qua omvang verder teruggebracht om het gebied ecologisch gezond te krijgen. ,,Als we aan de ene kant veel geld steken in ecologische maatregelen en een vismigratierivier om de visstand op peil te krijgen dan moet je aan de andere kant wel de kraan dichtdraaien.’’ Voor de sportvisserij ziet Loggen nog wel veel groeikansen.

Het IJsselmeergebied leent zich ook voor de opwekking, opslag en transport van duurzame energie. ,,Er zijn al mooie initiatieven, zoals Blue Energy waarbij gebruik wordt gemaakt van getijdenstroom. Maar als je in het IJsselmeer met geothermie aan de gang wilt , dan wil ik wel weten wat het effect is op onze strategische zoetwatervoorraad. En het IJsselmeergebied staat bekend om zijn weidsheid, maar dan moet je het niet vol zetten met windmolens.’’

De provincies doen een beroep op het Rijk om de afhankelijkheid van en de behoefte aan zoet water uit het IJsselmeergebied niet verder te laten toenemen. Zodoende kan het zomerpeil gelijk blijven.

Meer nieuws uit Nieuws

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.