Kofi Annan luidt alarmbel op milieuconferentie Afsluitdijk

Kofi Annan luidt alarmbel op milieuconferentie Afsluitdijk
Minister Schultz en Kofi Annan op het congres over innovaties op het gebied van water, voedsel en energie. Schultz: ,,Water is van belang voor de internationale stabiliteit.”
© ANP
Breezanddijk

Hij luidt de alarmbel, Kofi Annan, oud-secretaris generaal van de Verenigde Naties en Nobelprijswinnaar, op de conferentie Making Waves donderdag op de Afsluitdijk, ter promotie van innovaties. „We exploiteren de eindige hulpbronnen in een alarmerend tempo en veroorzaken enorme schade aan ons milieu.”

„In 2030 zal de wereldbevolking ten minste veertig procent meer water, 35 procent meer voedsel en vijftig procent meer energie nodig hebben”, betoogt Annan. Hij noemt Afrika.

„Daar leidt de klimaatverandering er al toe dat uitgestrekte gebieden van productief land worden omgevormd tot stofbakken, met als gevolg een wijdverbreide honger, massale ontheemding en conflicten tussen lokale gemeenschappen en staten.”

Minister Melanie Schultz van Haegen van infrastructuur en milieu waarschuwt ook.

„Water is van levensbelang voor de internationale stabiliteit. Nu al zijn meer mensen op drift door natuurrampen dan door conflict. Nu al zijn er meer klimaatvluchtelingen dan oorlogsvluchtelingen. Onze commandant der strijdkrachten heeft het al op diverse podia betoogd: de burgeroorlog in Syrië werd voorafgegaan door een zeven jaar durende droogte in het belangrijkste landbouwgebied van het land. Oogsten mislukten, waardoor veel boeren met hun familie naar de steden trokken. Daar is het conflict begonnen.”

Hetzelfde geldt volgens haar voor de Arabische Lente. „Die begon nadat mensen in Caïro en Tunis de straat opgingen omdat de prijs van brood te hoog was. Graanoogsten waren mislukt door bosbranden en overstromingen, veroorzaakt door klimaatverandering.”

Het tij moet keren, betoogt Annan. „Regeringen moeten snel handelen en het Klimaatakkoord van Parijs ten uitvoer brengen. Landen met een grote uitstoot zouden geloofwaardige koolstofprijs- en belastingstelsels moeten invoeren in plaats van miljarden te besteden aan subsidies voor fossiele brandstoffen.”

Hij wil de verantwoordelijkheid niet alleen bij regeringen neerleggen, vindt het klimaat een zaak van iedereen en roept ook het bedrijfsleven op de overgang naar koolstofarme energie te versnellen door te investeren in schone energiebronnen.

De landbouw is volgens Annan goed voor zeventig procent van de wereldwijde zoetwateronttrekking. Meer dan een kwart van de energie die wereldwijd wordt gebruikt, wordt besteed aan voedselproductie. „We moeten hernieuwde nadruk leggen op klimaatvriendelijke voedselsystemen.”

Hij is onder de indruk van de Nederlandse vinding om specifieke gewasvariëteiten te kweken die gedijen op zilte grond.

Annan vindt het belangrijk dat rijkere landen de armere helpen hun emissies terug te dringen en zich aan te passen. Hij roept op werk te maken van het Groene Klimaatfonds. „De ontwikkelde landen moeten hun verbintenis nakomen om jaarlijks honderd miljard dollar vrij te maken.”

Annan en Schultz denken dat het tij nog te keren is. Ze hebben hoop.

Meer nieuws uit Nieuws

Keuze van de redactie