Boetes voor luchtvaartmaatschappijen Schiphol

Boetes voor luchtvaartmaatschappijen Schiphol
De oostbaan van Schiphol
© ANP
Schiphol

Drie luchtvaartmaatschappijen hebben van 3,5 ton aan boetes gekregen voor het herhaaldelijk illegaal in de nachtelijke uren landen op Schiphol. Tevens dreigt de Inspectie Leefomgeving en Transport met ingrijpen omdat de Oostbaan te vaak wordt gebruikt en daarmee voor hinder voor omwonenden zorgt.

Dat blijkt uit de rapportage over vorig jaar. Die gaat over de naleving van veiligheids- en milieunormen en regels door Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol opereren. De inspectie constateert dat LVNL geen regels heeft overtreden voor het luchtruimgebruik. Ook zijn door LVNL en luchtvaartmaatschappijen de regels voor het baangebruik niet overtreden. Wel heeft de inspectie zeven luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd omdat ze afweken van de voorgeschreven route.

Slotmisbruik

Verder heeft de inspectie opnieuw slotmisbruik vastgesteld. Het gaat dan om maatschappijen die zonder geldige reden in de nacht landen. Een airline heeft wel toestemming voor die landing, maar die moet dan voor 23 uur binnen zijn. Soms is er sprake van vertraging, maar steeds vaker is er geen geldige reden. In 2016 is het aantal luchtvaartmaatschappijen dat herhaaldelijk en zonder geldige reden in de nacht aankomt sterk toegenomen. Elf luchtvaartmaatschappijen kregen hiervoor een last onder dwangsom.

Van die elf hebben maatschappijen zijn er daarna drie nogmaals in de fout ingegaan. Die drie hebben in totaal 345.000 euro betaald. Eén luchtvaartmaatschappij, die al in oktober 2015 wegens ’slotsmisbruik’ een last onder dwangsom opgelegd had gekregen, heeft in 2016 uiteindelijk een dwangsom van in totaal 300.000 euro moeten betalen. Met de aanpak wil de inspectie het aantal ongeplande nachtvluchten en daarmee geluidhinder voor de omgeving van Schiphol zoveel mogelijk beperken.

Baangebruik

Wat het baangebruik betreft zit de inspectie met het probleem dat het systeem voor het gebruik van voorkeursbanen nog niet is omgezet in wetgeving. Dat betekent dat op zes plaatsen ten zuiden van Schiphol de berekende normen voor de geluidsoverlast zijn overschreden, maar dat is dan wel in lijn met het doel om de Kaagbaan zoveel mogelijk te gebruiken in plaats van de Aalsmeerbaan. In het verleden moest de Kaagbaan wel dicht, waarna de Aalsmeerbaan nog vaker werd ingezet en juist meer mensen overlast ondervonden.

Die gedoogsituatie geldt echter niet voor de Oostbaan. Een handhavingspunt bij die baan is fors overschreden. Het gaat dan om toestellen die landen op deze korte baan, waarbij de vliegtuigen pal over de Amsterdamse binnenstad komen. De inspectie is van plan om maatregelen te nemen, maar geeft de sector eerst nog de kans om bezwaar in te dienen. Zonder goede reden kan het dan dit jaar gebeuren dat bij overschrijding, de Oostbaan niet meer mag worden ingezet.

Meer nieuws uit Nieuws

Keuze van de redactie