’Doodklap’ voor zeldzame koeien

1/2
Aartswoud

De nieuwe mestmaatregelen dreigen de doodklap te worden voor zeldzame runderrassen als Blaarkoppen en Lakenvelders. We maken ons in Nederland drukker om uitstervende tijgers terwijl er van sommige bijzondere koeien veel minder zijn.

Geert Boink van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) luidt de alarmbel over het voortbestaan van de bedreigde oude veerassen in Nederland.

Uitroei-maatregel

De begin maart afgekondigde fosfaatregels waarmee de Nederlandse veestapel wordt ingekrompen, werken volgens Boink onbedoeld als een ‘uitroei-maatregel.’ Als gevolg van hoge boetes op het in bezit hebben van koeien, worden diverse exemplaren oud-Nederlandse zeldzame runderrassen verkocht of naar het slachthuis gebracht. Nederland verliest hiermee de laatste restjes levend erfgoed. ,,De genetische biodiversiteit van onze veestapel is hierdoor in gevaar.’’

Ook Meindert Nieuweboer van het Rundveemuseum in Aartswoud volgt met argusogen de gevolgen van de mestwetgeving. ,,Er zijn bij ons zeven kalveren geboren. Die groeien en tellen op een gegeven ogenblik in de mestwetgeving mee als grootvee en dan krijg je een boete. We hadden plannen om in april een bijzondere koe bij te kopen, maar ook daar krijgen we boetes voor.’’

Volgens de Stichting Zeldzame Huisdierrassen kan dat oplopen tot 5000 euro per koe. Nieuweboer: ,,Dat staat in geen verhouding tot het delict dat wordt gepleegd. Dan kunnen we het museum niet voltooien en moeten we dus inkrimpen en zeldzame beesten gaan opruimen!’’

Levend museum

Het Rundveemuseum in Aartswoud is een ‘levend’ museum waar oude Hollandse rundveerassen door raszuivere fok voor ondergang worden behoed. De veestapel bestaat uit tien runderen zoals rode en zwarte Lakenvelders, de zwarte Blaarkop, een Witrik, een zwartbonte Fries. Sinds april vorig jaar is het een officieel educatief centrum, dat bezoekers informeert over de historie van die oude rassen en over de melkveehouderij.

Meindert Nieuweboer hoopt op een ontheffing. ,,Onze koeien zijn geen producerende koeien. Als ze genoeg melk geven voor een kalf is het wat ons betreft voldoende.’’ Volgens Geert Boink vallen hobbydierhouders die minder dan vijf zeldzame koeien houden buiten de regeling.

Paraplu

Boink heeft vorige week gesprekken gevoerd op het ministerie van Economische Zaken. Hij hoopt op een ontheffingsregeling voor de zeldzame rundveerassen. ,,Er bestaat binnen de Europese regelgeving een soort ’paraplubestand’. In het registratiesysteem voor vee (I&R) is een uitzondering gemaakt voor zeldzame runderen als er bijvoorbeeld moet worden geruimd voor een dierziekte. Bij die koeien staat een vlaggetje in het systeem waardoor ze in dat geval in quarantaine kunnen gaan.’’

De gevreesde slachting onder zeldzame koeien is volgens Boink extra bedreigend omdat de populaties van een aantal bijzondere veerassen al op een kritiek laag niveau liggen van 60 (Heidekoe) tot 500 (Fries Roodbont en Witrik). ,,Dat zijn lagere aantallen dan er nu nog tijgers op aarde zijn. Ook de Blaarkop, Lakenvelder, Fries Hollands en het Brandrood rund hebben kleine populaties van zo’n duizend tot tweeduizend beesten in heel Nederland.’’

Boink wijst erop dat voor een duurzame fokkerij van deze kleine populaties behoud van genetische diversiteit binnen deze rassen nodig is. Daarvoor zijn voldoende aantallen dieren nodig. Het niet kunnen uitbreiden - een zogeheten stand still - betekent daarom de doodklap voor de laatste Nederlandse zeldzame rassen.

,,Er zijn boeren die hebben naast hun hoogproductieve Holsteinkoeien wat oude runderrassen op de boerderij. Die worden door de economische maatregelen eerder geslachtofferd. Daarnaast zijn er jonge melkveehouders die net voorzichtig zijn begonnen aan een veestapel van Lakenvelders of Blaarkoppen die nu niet meer kunnen groeien. Terwijl deze melkveehouderij juist helemaal in de trend van duurzaamheid past.’’

Meer nieuws uit Nieuws

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.