Spaarne Gasthuis blij met ja voor nieuwbouw

Spaarne Gasthuis blij met ja voor nieuwbouw
© Cyclomedia
Haarlem

De Raad van Bestuur van het Spaarne Gasthuis is blij met de overeenstemming die met de gemeente is bereikt over nieuwbouw in Haarlem-Schalkwijk.

Kees Wolse, lid van de Raad van Bestuur: ,,De ambitie en visie van het Spaarne Gasthuis en de gemeente Haarlem met betrekking tot de terreinontwikkeling sluiten heel goed op elkaar aan. Vanuit het Spaarne Gasthuis zijn we daar erg blij mee.’’

De afgelopen jaren investeerde het Spaarne Gasthuis nog het nodige in de locatie in Schalkwijk, maar constateerde daarbij dat er zoveel onderhoud nodig is dat sloop en nieuwbouw een veel beter alternatief zou zijn.

Om die reden startte het Spaarne Gasthuis met het verkennen van de mogelijkheden voor vervanging van een deel van het huidige gebouw in Haarlem-Zuid.

In overleg met de gemeente zijn de overwegingen voor stedenbouwkundige inpassing van deze nieuwbouw in kaart gebracht.

De optie is om genoemde vervanging te vestigen op het terrein waar nu de parkeerplaats voor medewerkers is gevestigd. Dit is op de hoek van de Europaweg en Boerhaavelaan.

Inmiddels zijn de partijen van plan hier op korte termijn een intentieovereenkomst over te sluiten. Hierin staat opgenomen dat de opties de komende 2 jaar verder worden verkend.

Het ziekenhuis is nog erg terughoudend op over de plannen die worden ontwikkeld. De gemeente maakte al bekend dat het nieuwe ziekenhuis een omvang van 50.000 vierkante meter krijgt met een ondergrondse parkeervoorziening.

Na de verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis wordt de oudbouw gesloopt. Op die plek kunnen dan aan het ziekenhuis gerelateerde zorgvoorzieningen en woningen worden gebouwd, aldus de gemeente.

Het Spaarne Gasthuis zegt echter dat er nog geen uitwerking is van de plannen. ,,In de komende twee jaar wordt onderzocht hoe de huidige ziekenhuislocatie in Haarlem-Zuid zich gaat verhouden tot de (gedeeltelijke) vervanging hiervan inzake specialismen, bedden, poli’s en andere voorzieningen.’’

Het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis fuseerden 3 jaar geleden tot het Spaarne Gasthuis. Een ziekenhuis met meerdere locaties, met Hoofddorp en Haarlem Zuid als hoofdlocaties.

Het ziekenhuis heeft de afgelopen twee jaar haar gebouwen aangepast en specialismen bij elkaar geplaatst.

Meer nieuws uit Haarlem

Keuze van de redactie