’Rem op groei Schiphol nodig’

Redacteur Haarlemmermeer
schiphol

In de toekomstplannen voor de Amsterdamse regio wordt teveel uitgegaan van een verdere groei van de luchthaven Schiphol. Het is beter uit te gaan van een maximum van 510.000 vliegbewegingen, ook na 2020.

Volgens de ’werkgroep toekomst luchtvaart’ zijn er genoeg aanwijzingen dat er trendbreuk aan zit te komen. ,,De provincie Noord-Holland houdt bij het maken van een structuurvisie voor de regio onvoldoende rekening met een trendbreuk in de ontwikkeling van onze welvaart.’’De werkgroep heeft een denktank van deskundigen uit verschillende (bewoners)groepen. De groep stelt dat wanneer de olieprijs de komende tien jaar verdubbelt, minder mensen een vliegticket kopen. Ook de omschakeling naar biokerosine is moeizamer en duurder dan tot nu toe werd gedacht. ,,De keuze van de provincie voor uitsluitend luchtvaartgebonden activiteiten in de Schipholregio veroorzaakt een eenzijdige regionale economie. Dat maakt de regio onnodig gevoelig voor economische schommelingen en het belemmert een omschakeling naar een meer gevarieerde economie.’’In het Aldersakkoord is afgesproken dat Schiphol tot 2020 nog mag groeien tot maximaal 510.000 vluchten. Komend jaar wordt gerekend op 434.000 starts en landingen. De luchthaven kan dus nog voorlopig groeien, terwijl Eindhoven en Lelystad gaan dienen voor de overloop. Het netwerk van Schiphol is volgens de werkgroep nu al volgroeid en concurrerend met andere luchthavens. Het aantal bestemmingen, dat immers zo belangrijk is voor het bedrijfsleven, kan nog worden vergroot door vakantiecharters te weren en korte vluchten te vervangen door hoge snelheidstreinen. Maar Schiphol gaat in haar Masterplan al uit van een groei van nu 50 miljoen passagiers naar 75 miljoen in 2025. En de provincie rekent met alle bedrijventerreinen ook op groei. Er wordt zelfs al rekening gehouden met een tweede Kaagbaan en het opheffen van de Aalsmeerbaan: in het verlengde van de Aalsmeerbaan wordt extra woningbouw voorzien. De werkgroep vreest dat wanneer de geluidsoverlast toeneemt, elders woningbouw onmogelijk wordt. Tijdens een recent symposium over duurzame luchtvaart werd vooral gewezen op toekomstige vliegtuigen die alleen maar zuiniger en stiller worden. Ook worden steeds grotere toestellen ingezet. Maar volgens de werkgroep blijft de baancapaciteit beperkt, zelfs wanneer drie banen gelijktijdig worden gebruikt.,,Maak van kroonjuweel Schiphol geen risicovolle economische ruggengraat’’, waarschuwt de werkgroep die sinds 2008 actief is. De notitie is ook verzonden naar de leden van de Tweede Kamer en alle regionale betrokkenen zoals bestuurders van de provincie en gemeenten.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.