'Mijn client is in zijn rug geschoten'

Hein Flach
Nieuw-Vennep

,,Mijn cliënt heeft mij uitdrukkelijk verzocht een klacht in te dienen bij het Amsterdamse gerechtshof. Dus dat zal ik doen'', zegt advocaat Gerald Roethof.

Dit is zijn reactie op het besluit van het openbaar ministerie, om de agent die op 30 mei een 17-jarige verdachte van een overval op een snackbar aan het Händelplein en een daaropvolgende gijzeling neerschoot, niet te vervolgen. Mocht het gerechtshof de klacht gegrond verklaren, dan kan de politieman alsnog worden vervolgd.

De gijzeling vond plaats in een woning aan de Laan van Norma.

Reden

Wat is de reden dat Roethof namens zijn cliënt de klacht indient? ,,Het feit dat je verdachte bent van een feit, kan niet zomaar vrijbrief zijn voor een agent om vuurwapengeweld te gebruiken. Vast staat dat mijn cliënt geen vuurwapen in zijn handen had toen de agent schoot. Zijn medeverdachte had wel een vuurwapen, en die had het wapen al neergelegd. Mijn cliënt had een hamertje in zijn hand. Op het moment dat er geschoten werd, was er niemand bij hem in de buurt.''

Hond

Volgens de raadsman was er op dat moment ook een hondengeleider van de politie ter plekke. ,,Die had zijn hond al losgelaten op mijn cliënt. Om een jongetje van 17 jaar, zonder vuurwapen, dan in de rug te schieten, terwijl de situatie onder controle is: zo gaan we niet met elkaar om in Nederland. Vuurwapengeweld behoort in Nederland beperkt te blijven tot die situaties waarbij er echt levensgevaar te duchten is. Dat was op dat moment totaal niet aan de orde.''

Uit het onderzoek van de Rijksrecherche blijkt het tegengestelde. Er zou sprake zijn geweest van een levensbedreigende situatie voor de gegijzelde bewoner én voor een collega van de schietende politieman. Aan die situatie moest snel een einde komen. Het OM is van mening dat het geweld dat bij de aanhouding is gebruikt 'gerechtvaardigd' was. De agent loste één schot en handelde daarbij uit noodweer.

Schietgraag

Roethof daarover: ,,De officier vindt dat het te begrijpen is dat deze politieagent zich heeft vergist. Toch mag je van getrainde agenten verlangen dat zij weten wanneer ze wapens gebruiken. Recent is onderzoek gedaan naar wapengeweld in Nederland en omringende landen. De conclusie was dat de politie in Nederland, veel sneller dan in omliggende landen, naar de wapens grijpt. De vraag is: is men hier dan veel gewelddadiger dan in bijvoorbeeld Duitsland of Engeland? Absoluut niet! Dus: de agenten zijn gewoon veel schietgrager. Ze zouden in het vervolg vaker moeten nadenken: schieten, of eventjes wachten?''

De strafzaak tegen de twee 17-verdachten loopt nog

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.