Parkeren levert Spaarne Gasthuis geld op

Parkeren levert Spaarne Gasthuis geld op
Spaarne Gasthuis Heemstede.
© Archief
Haarlem/Hoofddorp

Het parkeren bij het Spaarne Gasthuis levert de ziekenhuisorganisatie flink wat geld op. Naar het zich laat aanzien gaat het mogelijk zelfs om enkele miljoenen.

In het jaarverslag over 2016 staat onder het kopje Overige opbrengsten dat het Spaarne Gasthuis ruim 3,7 miljoen inkomsten heeft uit parkeren en ziekenhuisrestaurants. Hoe de verdeling over die twee bronnen precies is, meldt het jaarverslag niet.

Een jaar geleden werden in de Tweede Kamer nog vragen gesteld over het betaald parkeren bij de ziekenhuizen. Toenmalig minister Schippers riep daarop de ziekenhuizen op kritische geluiden daarover serieus te nemen en zo de toegankelijkheid van de zorg te waarborgen.

De verantwoordelijkheid daarvoor ligt volledig bij de ziekenhuizen maakte Schippers bekend.

Ze riep de ziekenhuizen wel op transparant te zijn in het gehanteerde parkeerbeleid en de inkomsten. Verder vindt ze dat ziekenhuizen daarbij het patiëntenbelang goed in het oog moeten houden.

Besparingswebsite kortingscode.nl deed een jaar later opnieuw onderzoek naar het betaald parkeren bij ziekenhuizen en constateerde naar eigen zeggen dat bezoekers en patiënten er niets mee zijn opgeschoten.

Het onderzoek constateert dat de prijzen over het geheel genomen verder zijn gestegen. Het Spaarne Gasthuis zegt overigens dat de bestaande tarieven al vijf jaar geleden zijn vastgesteld.

Bij de vestiging in het Hoofddorp bedraagt het tarief nu 2 euro per uur, in Haarlem-Noord en Schalkwijk is het uurtarief 1,20 euro. Bij langer parkeren neemt het tarief per uur af. Met die bedragen zit het Spaarne Gasthuis in deze regio overigens nog aan de lage kant qua tarieven. In Amsterdam rekent het OLVG 4 euro per uur, het VUmc 3,53 euro en het AMC 3 euro.

Het Spaarne Gasthuis biedt op alle locaties wel een tegemoetkoming in de parkeerkosten voor bepaalde groepen bezoekers en patiënten.

Bij langdurig polibezoek, aan iemand die dagelijks langskomt bij een patiënt die langer dan twee weken is opgenomen, bij regulier polibezoek, bij onverwachte opname en bij dagbehandeling en revalidatie wordt korting verleend.

Gratis uitrijkaarten worden verstrekt aan een familielid dat een zorgtaak uitvoert van langer dan drie uur. Dat geldt bijvoorbeeld voor het waken bij een terminale patiënt.

Het Spaarne Gasthuis zegt dat de parkeerinkomsten ten goede komen aan patiënten en bezoekers. Zo worden in Haarlem-Zuid de parkeerplaatsen verbeterd en oplaadpunten voor elektrische auto’s geplaatst.

Meer nieuws uit Haarlem

Keuze van de redactie