Onrust over PFOS-grond Rijsenhout verraste provincie

Bart Boele
Rijsenhout

De provincie Noord-Holland heeft zich verkeken op de onrust die is ontstaan door het verplaatsen van PFOS-vervuilde grond van Schiphol-Oost naar een terrein bij Rijsenhout.

,,Wij betreuren dat wij dit vooraf niet onderkend hebben. Er is de provincie en de gemeente Haarlemmermeer dan ook veel aan gelegen de zorgen die er zijn weg te nemen en het vertrouwen te herstellen.’’

Dat stelt de provincie in de schriftelijke beantwoording van vragen die tijdens een inderhaast belegde informatiebijeenkomst door bewoners zijn gesteld.

Uitgangspunt van de provincie was dat het grondtransport voldoet aan alle voorschriften en wordt gecontroleerd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Nu blijkt dat er veel vragen over zijn van bezorgde bewoners zal de provincie de informatievoorziening flink opvoeren. Er wordt op gewezen dat de grond niet bij Rijsenhout wordt gestort, maar tijdelijk opgeslagen.

De provincie en ook de gemeente hebben vorig jaar regels opgesteld hoe om te gaan met PFOS-vervuilde grond. Volgens de provincie werd dat niet gedaan om nu de grond van Schphol-oost naar Rijsenhout te verplaatsen.

,,Voor verontreiniging met PFOS zijn landelijk nog geen normen vastgesteld. Het Rijk vindt dit een lokale aangelegenheid, ook na meerdere verzoeken vanuit de provincie en gemeenten om hier beleid voor te maken.’’ Dat was de aanleiding om die regels op te stellen. Het giftige PFOS is onder andere afkomstig uit brandblusmiddelen en niet afbreekbaar.

Haarlemmermeers CDA-raadslid Dick Blom zet vraagtekens bij de hele operatie. Hij wil van B en W weten waarom eigenlijk uitgerekend op dit perceel grond naar PFOS-vervuiling is gezocht ,,terwijl dit soort gerichte onderzoeken naar deze specifieke stof niet algemeen gebruikelijk is’’.

De gemeente schrijft de PFOS-vervuiling toe aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen in rozenkassen die in het verleden hier aan de Aalsmeerderweg waren te vinden. Blom: ,,Deskundigen van gewasbeschermingsmiddelen is de toepassing van PFOS in die middelen niet bekend.’’

Het valt Blom op dat voor het PFOS-onderzoek is gerekend met één perceel grond. Volgens het kadaster bestaat de kavel uit meerdere percelen, weet Blom. ,,Door de samenvoeging van percelen is een groot gedeelte van deze kavel onnodig bestempeld als vervuild met PFOS.’’ Blom vraagt daar opheldering over.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.